Information til foreninger

Har foreningen modtaget et værdibevis, som er udstedt af Fritidspuljen? Se her, hvordan du tjekker værdibevisets gyldighed og sender en faktura for kontingentet til Fritidspuljen.

Hent Fritidspuljens faktura-skabelon her

Fritidspuljen udsteder værdibeviser på op til 1000 kroner per kalenderår til børn med flygtningebaggrund. Værdibeviserne kan indløses til kontingenter i lokale foreninger. Værdibeviserne sendes elektronisk til barnets forældre, som videresender det til den forening, hvor barnet ønsker at deltage i en fritidsaktivitet.

I det følgende finder du hjælp til, hvordan foreningen indløser værdibeviserne og får refunderet kontingentet fra Fritidspuljen. Bemærk at Fritidspuljen ikke refunderer udlæg foretaget af privatpersoner.

Når du modtager et elektronisk værdibevis

Tjek at værdibeviset er gyldigt: 

  • Værdibeviset er udstedt til det pågældende barn
  • Værdibeviset har titlen ”VÆRDIBEVIS” 
  • Værdibeviset har et unikt værdibevisnummer samt udløbsdato.

Når du skal sende en faktura til Fritidspuljen  

Send en faktura til [email protected] med følgende oplysninger: 

  • Barnets navn og værdibevisnummer 
  • Navn på foreningen og holdet 
  • Startdato og slutdato for aktiviteten 
  • Beløb for kontingent og kontooplysninger til indbetaling 

Vær opmærksom på, at værdibeviset har en gyldighed på 3 måneder fra, at det bliver udstedt. Tjek udløbsdatoen på værdibeviset og send en faktura til Fritidspuljen, inden det udløber.  

Fritidspuljen bestræber sig på at betale fakturaer inden 15 arbejdsdage. 

Avin Web

Avin Mesbah

Projektkonsulent, DRC Fritidsindsats

+45 28905602 [email protected]

Kia Khatibi

Student, Fritidspuljen og Madpuljen

+45 26110622 kia.khatibi[email protected]