Livet går videre

Match mellem frivillige og sårbare flygtninge i behandling for traumer og PTSD.

Livet går videre er et netværksprojekt, hvor sårbare flygtninge i behandling for traumer og PTSD på behandlingsstederne Dignity, OASIS og Psykiatrisk Center Ballerup henvises til DRC Dansk Flygtningehjælp.

Traumatiserede flygtninge ender ofte i en socialt meget isoleret situation, fordi tilliden til andre mennesker er bristet. Derfor skal der en særlig, omsorgsfuld og tålmodig indsats til for at genskabe tilliden til omgivelserne og andre mennesker. Målet er for den enkelte flygtning/familie at hverdagslivet bliver mere tåleligt og udadvendt.

DRC matcher den henviste med en ressourcestærk frivillig netværksperson / netværksfamilie, der kan støtte borgeren i kontakt med omverdenen og fungere som efterværn til behandlingen. Der etableres 15-20 match pr år, hvor formålet er, at der ved hjælp af en frivillig og meget personlig og individuel indsats kan brydes med isolationen og bidrage til en lysere hverdag for traumatiserede flygtninge og deres familier. 

Om projektet

Livet går videre er muliggjort med støtte fra Socialstyrelsen. Projektperioden er fra 2019 til 2021.

Materialer til Livet går videre

Gå til værktøjskassen

Du kan finde flere materialer, inspiration og viden i vores værktøjskasse til frivillige.

Gå til værktøjskassen

Kontakt

AC Web

Anne Cathrine Lausten

Frivilligfaglig konsulent, Hovedstaden

+45 20422115 [email protected]