Bangladesh

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2017

Antal ansatte:

230

Antal flygtninge og fordrevne (i Cox’s Bazar):

1.360.000

DRC indsatser

Situationen i Bangladesh 

Selvom Bangladesh er et af de tættestbefolkede lande i verden, har landet gennem flere årtier taget imod millioner af asylansøgere. Det er primært flygtninge fra de tilbagevendende konflikter i nabolandet Myanmars Rakhine-stat. I august 2017 udløste nye konfliktudbrud en bølge af over 600.000 Rohingya-flygtninge, der søgte tilflugt i Bangladesh. Her sluttede de sig til den allerede eksisterende gruppe af flygtninge i Cox’s Bazar og nabodistriktet Bandarban.  

De cirka 860.000 Rohingya-flygtninge i Bangladesh og omkring 440.000 medlemmer af værtssamfundet har hårdt brug for humanitær hjælp. Den ulykkelige situation kompliceres af, at flygtningene bor i en lille og underudviklet del af landet, der jævnligt er udsat for naturkatastrofer som oversvømmelser og cykloner. I et land, hvor ressourcer og kapaciteter allerede er knappe, er DRC Dansk Flygtningehjælps tilstedeværelse og støtte strengt nødvendig for at imødekomme flygtningenes og værtssamfundets behov. 

DRC’s arbejde 

DRC Dansk Flygtningehjælp har været aktiv i Bangladesh siden 2017, hvor vi primært sikrede vand- sanitet- og hygiejnefaciliteter. Men grundet de hastigt stigende humanitære behov, har vi de seneste år øget vores aktivitetsniveau – særligt i verdens største flygtningelejr Kutupalong-Balukhali. Her bor hundredtusinder af Rohingya-flygtninge i interimistiske bebyggelser af bambus og presenninger.  DRC Dansk Flygtningehjælp forbedrer infrastrukturen, tilbyder logi og udvikler alternative måder at sikre en indkomst for flygtninge, der alle har desperat brug for hjælp i en fattig region med få ressourcer.  

Vi samarbejder med den bangladeshiske regerings Refugee Relief and Repatriation Commission om at forbedre bo- og leveforholdene for lejrens indbyggere. Derudover yder vi individuel beskyttelse og identificerer og udvikler støttemuligheder for udsatte børn og voksne.

Kontakt

Picture Mikkel

Mikkel Trolle

Regional Director (Asia)

+45 33735019 [email protected]
Sumitra

Sumitra Mukherjee

Country Director (Bangladesh)

[email protected]