Asyl

DRC Dansk Flygtningehjælps asylafdeling rådgiver asylansøgere i alle faser af asylproceduren. Rådgivningen kan give svar på spørgsmål om asylproceduren, den danske udlændingelov, Dublin-forordningens bestemmelser eller udrejsespørgsmål. Vi vejleder også sagsbehandlere, frivillige og familiemedlemmer. Rådgivningen er baseret på en opdateret viden om flygtninge og asylansøgeres vilkår, rettigheder og retspraksis samt de områder, de flygter fra.

Du finder information om asylprocessen og asylrådgivning på www.flygtning.dk/asyl

Information om hjemrejse findes på www.atvendehjem.dk