Bruxelles

Siden 2016 har et højt specialiseret team repræsenteret DRC i Bruxelles for at styrke forholdet til EU. Som en global humanitær organisation har vi til formål at skabe institutionel og offentlig opmærksomhed om flygtninge og internt fordrevne i EU. Vi har regelmæssige møder med beslutningstagere i EU-Kommissionen, European External Action Service, medlemmer af Europa-Parlamentet og faste repræsentationer for at formidle budskaber fra felten baseret på førstehåndsviden fra DRC’s landeoperationer. DRC Bruxelles spiller også en vigtig rolle i EU’s finansiering og sikrer, at DRC’s feltoperationer overholder EU's donorforpligtelser.

DRC i Bruxelles: 

DRC Brussels Representative  

EU Policy and Advocacy Adviso 

EU Donor Compliance Adviso 

Regional Finance Coordinator 

E-mail: [email protected] 

Addresse:  

DRC Brussels 

c/o CEPS 

Place du Congrès 1 

BE-1000 Brussels

DRC Bruxelles’ fortalerarbejde

DRC Bruxelles fortalerarbejde fokuserer på følgende tre områder: 

  • Sikring af principfast og stabil humanitær bistand 
  • Beskyttelse af retten til at søge asyl i Europa og resten af verden 
  • Promovere løsninger tvungen fordrivelse 

DRC Bruxelles’ fortalerarbejde vedrører kun lande, hvor DRC har en operationel tilstedeværelse og følger EU's lovgivning om asyl og migration i EU. Fortalerarbejdet er altid baseret på dokumentation leveret af DRC’s landeoperationer. DRC Bruxelles har bilateralt samarbejde med andre interessenter som paraplyorganisationer eller lignende internationale ngo'er. 

Principfast og stabil humanitær bistand 

At sikre tilstrækkelig principfast finansiering af humanitær bistand fra Bruxelles-baserede donorer er af DRC’s topprioriteter. Derudover arbejder vi sammen med centrale partnere for at beskytte finansieringen af international humanitær bistand. DRC arbejder også for at finansiering af hjælp i humanitære kriser skal være så hurtig, fleksibel, flerårig og regional som muligt og følge nexus med udviklingsbistand.

Beskyttelse af retten til at søge asyl

Flygtninge og migration har stået højt på dagsordenen i EU i de sidste fem år. EU-institutionerne og -medlemslandenes politik og praksis fokuserer hovedsageligt på at holde migranter og flygtninge ude af EU. DRC’s mål er at bidrage til en nuanceret forståelse af, hvordan EU's tilgang til migration påvirker beskyttelsen af flygtninge. I lyset af en stadigt mere eksplicit målsætning om at indeslutte, afskrække og eksternalisere migranter ønsker DRC at være en kritisk stemme, som taler for opretholdelse af retten til asyl og international beskyttelse. 

Løsninger på fordrivelse 

Langvarige kriser rundt om i verden kræver langsigtede løsninger for de fordrevne. DRC Bruxelles arbejder ikke kun for at imødekomme akutte humanitære behov men også for bæredygtige løsninger for verdens næsten 80 millioner flygtninge og fordrevne. 

Støtte af DRC’s EU-fundraising  

DRC’s Donor Compliance-rådgivere støtter EU’s finansieringsinitiativer for humanitært arbejde og udvikling. Rådgivernes arbejde indebærer helpdesk-support, udarbejdelse af vejledningsmateriale, uddannelse og engagement af partnere. Mens ansvaret for fundraising ligger hos de forskellige landeoperationer, repræsenterer Donor Compliance-rådgiverne DRC’s landeoperationer i Bruxelles.