Danmark

Landefakta

Aktive siden

1956

Ansatte

500

Integration

DRC leverer effektive og dokumenterede integrationsløsninger til flygtninge og etniske minoriteter i Danmark. Vi samarbejder med offentlige myndigheder, virksomheder og civilsamfundet om beskæftigelse, børn og familiers trivsel samt videnformidling.

Vi står bag integrationsindsatser til de nye flygtninge, der ankommer til landet, og de mange flygtninge og familiesammenførte, der allerede har boet her i en længere periode. Som har behov for assistance til at komme i beskæftigelse, til at blive integreret i lokalsamfundet eller til at få styrket trivsel personligt og i familien.

DRC er til stede med beskæftigelsesindsatser samt børne- og familieindsatser. Hertil kommer vores frivillige integrationsindsatser gennem DRCs store landsdækkende netværk af 7.000 frivillige samt fortalerarbejde.

Vi udvikler også nye tilgange og metoder på integrationsområdet, baseret på vores omfattende viden og praksis, fra flere årtiers arbejde for at styrke flygtninges trivsel.

Mere om Integration af flygtninge i Danmark

Asyl

DRC rådgiver asylansøgere i alle faser af asylproceduren. Rådgivningen kan give svar på spørgsmål om asylproceduren, den danske udlændingelov, Dublin-forordningens bestemmelser eller udrejsespørgsmål. Vi vejleder også sagsbehandlere, frivillige og familiemedlemmer. Rådgivningen er baseret på en opdateret viden om flygtninge og asylansøgeres vilkår, rettigheder og retspraksis samt de områder, de flygter fra.

Mere om asyl og repatriering