Italien

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2019

Antal flygtninge og fordrevne:

300.000

Situationen i Italien 

Italien er i dag en del af ruten for mange forskellige typer migranter, og det er samtidigt det land i Europa, der har haft den største vækst i migrantbefolkningen gennem de sidste 20 år. Siden 1998 er antallet af immigranter i landet femdoblet, og alene mellem 2007 og 2016 steg antallet med over 2 millioner personer.  

Italien er allerede en stor destination for migranter, der leder efter arbejde. På det seneste har landet desuden oplevet en kraftig stigning i antallet af lovlige familiesammenføringer og humanitære flygtninge, men også illegale migranter og asylansøgere uden dokumenter fra især Nordafrika og Afrika syd for Sahara. De kommer via båd over Middelhavet, og Italien er en af hoveddestinationerne for sørejser til Europa. 

Omkring 60 procent af migranterne opholder sig i det nordlige Italien på grund af bedre socioøkonomiske muligheder samt nærheden til den franske og schweiziske grænse. Val Susa i Piemonte-regionen og Ventimiglia i Ligurien er nu blandt de mest benyttede grænseovergange for migranter, der rejser videre mod resten af EU. 

De lokale myndigheder og civilsamfundet i Italien har sværere og sværere ved at yde den nødvendige hjælp til fordrevne på grund af nylige politiske forandringer og nedskæringer. Situationen er blevet yderligere forværret af Covid-19-udbruddet i 2020, der ramte Norditalien og regionens udsatte grupper hårdt - herunder flygtninge og asylansøgere.

DRC’s arbejde  

DRC Dansk Flygtningehjælp har været til stede i Piemonte siden juni 2019, da vi indgik partnerskab med den lokale ngo ESSERCI. Samarbejdet fokuserer på at styrke og øge succesfulde modtagelser og integration af migranter, asylansøgere og flygtninge. Projektet er udviklet i samarbejde mellem DRC og lokale aktører, og det er specifikt tilpasset den norditalienske kontekst. 

Derudover tilbyder DRC juridisk støtte og socioøkonomiske integrationsprogrammer til flygtninge og migranter i Piemonte for at sikre, at de forstår deres rettigheder og pligter i Italien og Europa, og at de har adgang til den relevante støtte og hjælp til at øge integrationen og deres sociale muligheder.  

Med Covid-19-pandemien er det blevet sværere at nå de mest udsatte mennesker. Derfor har DRC og vores partnere startet mobile enheder, der tilbyder juridisk og sundhedsfaglig hjælp til flygtninge, migranter, asylansøgere og hjemløse. 

I bestræbelserne på bedre at kunne forstå strømmen af migranter samt de risikoer og behov, migranter i Italien har, arbejder DRC tæt sammen med vores research-enhed Mixed Migration Centre (MMC). Dataene bruges som baggrund for vores initiativer og fortalerarbejde.

Partnere: ESSERCI, Diaconia Valdese CSD – Servizi Inclusione, ASGI, Rainbow4Africa – Medical Development, A.M.M.I – Associazione Multietnica Mediatori Interculturali  

Kontakt

Claus Larsen

Regional Director

[email protected]

Giulia Spagna

Regional Head of Programme / Italy Country Representative

[email protected]