Ukraine

Landefakta

DRC’s etableringsår:

1998

Antal ansatte:

220

Antal flygtninge og fordrevne:

730.000

DRC indsatser

Kriseindsatsen i Ukraine lige nu 
DRC Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Ukraine siden 1998 med over 200 ansatte, og vi er i øjeblikket ved at justere vores indsats for at kunne levere livredende indsatser og nødhjælp til befolkningen i Ukraine.

Derudover er DRC i gang med at etablere en tilstedeværelse i nabolandene for at hjælpe folk fra Ukraine med at krydse grænser og komme i sikkerhed. Vi forventer derfor at kunne etablere indsatser i både Moldova, Rumænien og Polen.

Ukraine Crisis Response June 2022 (PDF)

Hotline og FAQ for ukrainere i Danmark

Psykosocial støtte +45 33 73 53 14 (9-10 og 17-18 CET) med støtte til børn, unge og deres forældre til at klare vanskeligheder og nye livsbetingelser.

Hotline og FAQ om Ukrainere i Danmark

Situationen i Ukraine 

DRC Dansk Flygtningehjælp er i Ukraine og reagerer på den udviklende humanitære krise. Vi yder også støtte til mennesker fra Ukraine i nabolandene, resten af Europa og i Danmark.

Fakta om flygtninge og fordrevne: Se OCHAs Ukraine Data Explorer og UNHCRs oversigt over flygtningestrømmen fra Ukraine til nabolandene: Situation Ukraine Refugee Situation.

DRC’s arbejde 

DRC Dansk Flygtningehjælp har mere end 220 ukrainske medarbejdere og en lille gruppe internationale rådgivere i Ukraine. I øjeblikket har DRC flyttet koordinering af vores arbejde fra hovedstaden Kyiv i det nordlige Ukraine samt vores feltkontorer i Donbas-regionen til nye kontorer etableret i den vestlige del af landet.

Næsten alt DRC's personale i Ukraine – hvoraf mere end halvdelen af ​​dem tidligere baseret i den østlige Donbas-region i det østlige Ukraine – er i øjeblikket internt fordrevne, men de er fortsætter deres arbejde med at hjælpe flygtninge og fordrevne familier.

På grund af karakteren af ​​den igangværende krise og eskalering af aktive kamphandlinger ændrer kontrollen af ​​områderne i Ukraine sig dagligt. Dette påvirker kritisk adgang for humanitær bistand til at nå mennesker i nød. DRC tager disse faktorer i betragtning i vores planlægning og implementeringen af et stort og voksende netværk af partnere i og omkring Ukraine.

DRC's arbejde i Ukraine fokuserer på to retninger:

  1. Lancering og opskalering af et nødberedskab
  2. Omprogrammering af igangværende projekter

DRC’s nødberedskab i Ukraine er centreret omkring følgende DRC-kernesektorer:

  • Beskyttelsesaktiviteter, herunder retshjælp, fortalervirksomhed, psykosocial støtte, målrettet individuel bistand, konfliktmægling/forebyggelse mellem internt fordrevne og værtssamfund.
  • Økonomisk genopretning gennem fødevaresikkerhed, levebrødsstøtte og distribution af non-food varer.
  • Humanitær nedrustning, minerydning og fredsopbygning gennem eksplosive ammunitionsrisikouddannelse (EORE) og eksplosive ammunitionsregistrering samt assistance til statslige beredskabstjenester i områder, der for nylig er blevet forurenet og sikkert at få adgang til.
  • Shelter & Settlements aktiviteter såsom shelter reparationer.

DRC implementerer direkte og gennem NGO'er, velgørende organisationer, universiteter, private initiativer og andre - for at sikre en bred, accepteret og effektiv udbredelse af nødhjælp.

Støtten leveres gennem multi-purpose kontanter og kontant-til-leje bistand - små tilskud til fællesskabsbaserede organisationer (CBO'er) og borgerinitiativer for at støtte umiddelbare behov i deres nærområder - levering af non-food varer (når humanitære korridorer og konvojer er sikret) - hotline-rådgivning til juridisk og psykosocial støtte - formidling af juridisk information og oplysningsfoldere om eksplosiv ammunition gennem relevante kanaler, ved grænseovergangssteder, tog- og busstationer og andre steder, hvor civile koncentrerer sig.

Før 24. februar 2022

DRC Dansk Flygtningehjælp har opereret i Ukraine i 1998-2000 og 2007-2013 med fokus på genbosættelse af tartarer, der vender tilbage til Krim og fra Centralasien, og på at udvikle kapaciteten hos de ukrainske asylmyndigheder og civilsamfundet, der arbejder med børneflygtninge. DRC genoptog sine operationer i Ukraine i november 2014 for at imødekomme de voksende humanitære behov i landet.

DRC's tidligere projekter i Ukraine har omfattet flere sektorer, der søger at optimere de positive virkninger og imødekomme en række individuelle behov. Dette har medført tilskud til små virksomheder, individuel juridisk rådgivning og i retten, hvis det er nødvendigt. DRC har hele vejen igennem været engageret i fortalervirksomhed designet til at forbedre indkomstmulighederne og adgang til basale tjenester blandt konfliktramte mennesker primært i det østlige Ukraine.

I lokalsamfund, hvor minerydningsoperationer har fundet sted, har beboerne nydt godt af agro-pastoral virksomhedsstøtte fra DRC's støtte til beskæftigelse samt kritisk og social hjælp fra DRC's beskyttelsesteam. DRC har arbejdet sammen med nationale myndigheder om at opbygge deres kapacitet til at reagere på behovene hos internt fordrevne og andre konfliktramte personer.

Kontakt

Ukraine

Ukrayina Office

[email protected]

Brieuc Le Merle

Country Director

[email protected]

Downloads