Colombia

Scanpix / Eitan Abramovich

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2011

Antal ansatte:

500

Antal flygtninge og internt fordrevne:

8.500.000

DRC indsatser

Situationen i Colombia

1,8 millioner flygtninge opholder sig i dag i Colombia, og dermed er landet vært for Sydamerikas største population af migranter og flygtninge. Det skyldes ikke mindst landets centrale placering som knudepunkt for flere store migrationsruter.  

Colombia er både transitland og destination for migranter og flygtninge fra nabolandet Venezuela, men også afrikanske og asiatiske migranter passerer gennem landet, ofte på vej mod USA. Selvom mange fortsætter videre til nabolandene, bliver et stigende antal venezuelanere nu i Colombia, enten frivilligt eller på grund af manglende alternativer. De slår sig ofte ned i udkanten af storbyerne, hvor de lever en meget usikker tilværelse uden papirer eller mulighed for lægehjælp, uddannelse og indtjening. Derudover bliver de ofte udstødt af deres omgivelser. Uden tilstrækkelig beskyttelse er migranter, flygtninge og asylansøgere i Colombia ekstremt udsatte og i fare for udnyttelse og overgreb. Både trafficking og smuglere, der udnytter flygtninge, er kendte problemstillinger – ikke mindst ved grænsen til Venezuela. 

På grund af over 60 års væbnet konflikt er Colombia også hjemsted for verdens højeste antal internt fordrevne. De er også en udsat gruppe, der f.eks. har problemer med at håndhæve deres ret til land. Både de fordrevne og colombianere generelt lever også med truslen fra landminer og andre eksplosiver, som blev brugt i konflikten og udgør en væsentlig barriere for langvarig fred.

DRC’s arbejde 

DRC Dansk Flygtningehjælp begyndte arbejdet i Colombia i 2011 med fokus på minerydning og støtte til ofrene for konflikt i den sydlige del af landet. Da strømmen af migranter fra det kriseramte Venezuela begyndte, lancerede DRC i 2018 en humanitær indsats for at hjælpe både flygtninge, asylansøgere, migranter, hjemvendte colombianere og colombianske værtssamfund med forskellige akutte behov. 

DRC’s humanitære arbejde i Colombia fokuserer primært på overvågning, individuel beskyttelse og juridisk rådgivning, men vi administrerer også Maicao transitlejren, uddeler økonomisk støtte og basale fornødenheder, hjælper folk med at opbygge et indkomstgrundlag samt forebygger og behandler kønsrelateret vold.  

Danish Demining Group (DDG) står også bag et humanitært mineprojekt i Caquetá-regionen, der involverer lokale samarbejdspartnere. Her uddanner vi folk i miner og risiko samt laver undersøgelser og minerydning med fokus på at give land tilbage til de udsatte samfund.

Kontakt

Lars Bru Jørgensen

Programme and Operations Coordinator - Colombia

[email protected]

Yann Cornic

Country Director

[email protected]