Irak

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2003

Antal ansatte:

582

Antal flygtninge og internt fordrevne:

5.620.000

Situationen i Irak 

Kort efter invasionen af Irak i 2003 var DRC Dansk Flygtningehjælp en af de første organisationer til at udføre humanitært arbejde i landet. I dag har 4,1 millioner irakere stadig brug for humanitær støtte, og 1,4 millioner lever som internt fordrevne. Derudover befinder 10 procent af de fire millioner hjemvendte irakiske fordrevne sig i områder, hvor leveforholdene hverken er passende, værdige eller sikre. 

Siden 2018 er antallet af nye fordrivelser faldet støt, og for første gang siden 2014 overstiger antallet af hjemvendte flygtninge antallet af nye fordrevne. Situationen i Irak er dog stadig usikker og ekstremt skrøbelig. 

DRC’s arbejde

I dag er DRC til stede i 11 af Iraks 19 provinser, hvor vi hjælper internt fordrevne og hjemvendte flygtninge på tværs af landet. DRC har tilpasset arbejdet til den nye situation i Irak. Vi er derfor gået fra storstilet nødhjælpsarbejde i flygtningelejre til mere specialiserede genopbygningsaktiviteter, selvom vi stadig har kapacitet til at tackle nye nødsituationer.  

DRC arbejder for, at fordrevne i Irak skal kunne leve et værdigt og sikkert liv og klare sig gennem eventuelle kriser. Vi hjælper folk med at dække basale behov, og vi udvikler langsigtede og bæredygtige løsninger for både individer og samfund. DRC Irak fokuserer på økonomisk genoprettelse, beskyttelse af individer og samfund, lejrledelse og -koordinering, husly og infrastruktur. Derudover arbejder vi med minerydning og reduktion af væbnet konflikt.

Kontakt

Lilu Thapa

Country Director

[email protected]