Jordan

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2003

Antal ansatte:

200

Antal flygtninge og fordrevne:

664.392

Situationen i Jordan

Med 89 flygtninge pr. 1000 indbyggere er Jordan det land i verden med næstflest flygtninge pr. indbygger. De fleste af flygtningene kommer fra nabolandet Syrien. I april 2020 var der registreret 656.213 syriske flygtninge i Jordan. Derudover er Jordan hjem for 90.755 andre fordrevne - herunder flygtninge fra Irak, Yemen, Sudan og Somalia.
Borgerkrigen i Syrien er på sit tiende år, og de fleste syrere i Jordan har været fordrevne i lang tid. Over 80 procent af de syriske flygtninge lever under fattigdomsgrænsen. Mere end halvdelen af flygtningene er børn, mens 4 procent er ældre mennesker. Den store gruppe flygtninge og den udbredte fattigdom lægger et stort pres på den jordanske stat og den lokale økonomi.

DRC’s arbejde

DRC har været aktiv i Jordan siden 2003, hvor vi kom i forbindelse med den irakiske flygtningekrise. Siden 2013 har DRC haft forskellige projekter på tværs af sektorer for de syriske flygtninge i Jordan med fokus på beskyttelse og økonomisk genopretning. Aktiviteterne omfatter både nødhjælp og langsigtede bæredygtige løsninger, og DRC arbejder for at forbedre beskyttelsen, fremme selvforsyning blandt udsatte familier og samfund samt at sikre adgang til basale tjenester og indkomst for flygtninge og fordrevne i de syv jordanske provinser East Amman, Karak, Ma'an, Tafileh, Madaba, Irbid og Mafraq samt Azraq-flygtningelejren.

Kontakt

Stephan Deutekom

Country Director

[email protected]