Kenya

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2005

Antal ansatte:

143

Antal flygtninge og internt fordrevne:

656.585

Situationen i Kenya 

Kenya er hjemsted for en stor gruppe flygtninge og asylansøgere, der er flygtet fra langvarige konflikter i nabolandene. I 2020 kom hovedparten af de mennesker, der flygtede til Kenya, fra Somalia (53,7%) og Sydsudan (24,7%). Et mindre antal kom fra DR Congo, Etiopien og Burundi. I Kenya lever også 162.000 mennesker som internt fordrevne, tvunget fra deres hjem på grund af konflikt og vold - primært efter valget i 2007-8.

Flygtninge og asylansøgere i Kenya bor for det meste enten i Dadaab-flygtningelejren i den nordøstlige del af landet, i den nærliggende Kakuma-flygtningelejr eller Kalobeyei Integrated Settlement i nordvest. I marts 2020 var Dadaab hjemsted for 217.511 registrerede flygtninge og asylansøgere, primært fra Somalia, mens Kakuma og Kalobeyei husede 196.050 flygtninge, der primært kom fra Sydsudan.

At finde beskæftigelse og skabe en indkomst er en stor udfordring for mange flygtninge og asylansøgere i Kenya. De, der er involveret i formelle og uformelle iværksætteraktiviteter, er underlagt mange restriktioner, hvilket begrænser dem til de nærmeste omgivelser i lejren, hvor de er registreret.

Igangværende eller tilbagevendende usikkerhed i deres hjemlande giver yderligere komplikationer for nogen flygtninge og asylansøgere. Nogen af dem, der frivilligt var blevet genbosat i Somalia, er begyndt at vende tilbage til Dadaab, men de kan ikke registrere sig som flygtninge igen. Derfor har disse 'tilbagevendte asylansøgere' ikke adgang til mange vigtige tjenester og er helt afhængige af andre flygtninges støtte. 

DRC’s arbejde 

DRC arbejder både i flygtningelejrene Dadaab og Kakuma (herunder Kalobeyei Integrated Settlement) og med flygtninge, der bor uden for lejrene i urbane områder, især i Nairobi.

I Dadaab er DRC en af ​​UNHCRs strategiske partnere og arbejder med at implementere beskyttelses- og indkomstprojekter. Disse inkluderer akademiske og erhvervsmæssige stipendier til unge studerende, lån og opsparingsgrupper, markedsværdikædeudvikling, udvikling af små virksomheder og forebyggelse og behandling af seksuel og kønsbaseret vold.

I Kakuma og Kalobeyei er DRC UNHCR's førende partner. Vi yder beskyttelse af sårbare flygtninge og driver empowerment-projekter for kvinder, piger og unge.

I byerne arbejder DRC sammen med enkeltpersoner for at yde beskyttelse mod vold og krænkelser af menneskerettighederne. Vi støtter også initiativer til at skabe et indkomstgrundlag for at gøre folk selvforsørgende. 

DRC leder også et multi-agentur-initiativ finansieret af EU’s fond for Afrikas Horn. Formålet med projektet er at gøre både flygtninge og værtssamfund i Garissa County selvforsørgende.