Sydsudan

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2005

Antal ansatte:

518

Antal flygtninge og internt fordrevne:

2.200.000

Situationen i Sydsudan 

Den igangværende konflikt i Sydsudan har sendt mere end 2,2 millioner sydsudanesere på flugt til Sudan, Uganda, Etiopien, Kenya og DR Congo. Det gør Sydsudan til et af de lande i Afrika med flest flygtninge. På trods af dette er landet også vært for mere end 300.000 flygtninge fra nabolandet Sudan. 

I 2020 ansloges det, at 7,5 millioner mennesker i Sydsudan havde brug for humanitær bistand eller beskyttelse: 54% af befolkningen mangler mad, og 1,7 millioner mennesker er i risiko for hungersnød, hvis de ikke får hjælp. 

Den nuværende konflikt begyndte i 2013, og selvom den væbnede vold er stilnet lidt af siden underskrivelsen af fredsaftalen Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS) i 2018, er vold mellem befolkningsgrupperne stadig et alvorligt problem. I 2019 blev 259.000 mennesker internt fordrevet på grund af vold og konflikt. 

Efter indgåelse af R-ARCSS er cirka 1 million internt fordrevne og flygtninge tilbage til deres hjem i Sydsudan. De hjemvendte står imidlertid over for store udfordringer med blandt andet at få adgang til deres boliger, jord og ejendom, da de fleste huse er blevet ødelagt i løbet af den syv år lange konflikt. Mange hjemvendte personer mangler også den nødvendige dokumentation for at kunne bevise deres ejerskab. 

Så selvom hjemkomsterne kan ses som et tegn på stabilisering i landet, risikerer en for tidlig hjemkomst også forårsage flere spændinger mellem grupper og dermed forstyrre den stadig skrøbelige fred – og måske skabe nye fordrivelser. 

Naturkatastrofer er en anden trussel i Sydsudan. I 2019 ramte store oversvømmelser tæt på 1 million mennesker – herunder både internt fordrevne og værtssamfund. Cirka 74.000 hektar dyrket jord blev beskadiget og græsningsarealer blev oversvømmet. Tusindvis af kvæg blev dræbt, hvilket tog levebrødet fra de mennesker, der er afhængige af deres dyr og afgrøder for at overleve.

DRC’s arbejde 

DRC i Sydsudan fokuserer på at imødekomme de fordrevnes mest akutte behov. Det er blandt andet sikring af basale nødvendigheder, beskyttelse, husly og fødevaresikkerhed. Vi står også for koordinering og ledelse af flygtningelejre. 

DRC's mobile enhed leverer livreddende hjælp til svært tilgængelige dele af landet og hjælper med sanitet- og hygiejnefaciliteter, udstyr til husly og andre basale fornødenheder. 

Danish Demining Groups operationer i Sydsudan fokuserer på minerydning, uddannelse i risikoen ved miner og reduktion af væbnet vold.

Kontakt

Jerry Farrell

Country Director

[email protected]