Tanzania og Burundi

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2015

Antal ansatte:

269

Situationen i Tanzania og Burundi  

Gennem flere årtier har Tanzania taget imod et varierende antal flygtninge fra Burundi, som er vokset og skrumpet i takt med de tilbagevendende bølger af politiske og etniske konflikter i Burundi. Mange burundiske flygtninge i Tanzania har levet som fordrevne i lang tid. Den seneste gruppe burundiere kom til Tanzania i 2015 efter en voldelig politisk krise omkring den burundiske præsidents efterfølger. 

De politiske spændinger kombineret med generel usikkerhed, dårlig økonomi og komplekse disputer om jord, bolig og ejendom betyder, at mange flygtninge ikke kan eller vil vende tilbage til Burundi på trods af en igangværende frivillig hjemvendelsesproces. 

Den tanzanianske regerings politik fastholder flygtninge i tre udpegede lejre i det vestlige Tanzania, hvor der er ikke er mange muligheder for at tjene til føden og blive selvforsørgende. Derfor er de fleste flygtninge, især kvinder og piger, sårbare og afhængige af humanitær bistand. 

DRC’s arbejde 

Tanzania 

DRC etablerede operationen i Tanzania i oktober 2015 for at yde nødhjælp til burundiere, der flygtede fra volden i kølvandet på det omstridte præsidentvalg, der blev afholdt tidligere på året. Vores operationer fokuserede oprindeligt på Nduta- og Mtendeli-flygtningelejrene, men i 2020 åbnede vi et nyt kontor i Kasulu og overtog ledelsen af Nyarugusu-flygtningelejren, der huser både congolesiske og burundiske flygtninge. 

Eftersom mange burundiere lever som flygtninge i Tanzania længe, omstillede DRC den oprindelige nødhjælp til et mere langsigtet program, der også støtter værtssamfundene i nærheden af lejrene. I dag leverer DRC bistand, der kombinerer lejrkoordinering og -ledelse, indkomstgenerering, individuel og samfundsbaseret beskyttelse, fødevaredistribution og vand, sanitet og hygiejnefaciliteter. 

Burundi 

For at støtte flygtninge, der vender hjem, udvidede DRC sit arbejde til Burundi i 2018, hvor vi arbejder for at sikre en vellykket reintegration af de hjemvendte flygtninge fra Tanzania og andre nabolande i det burundiske samfund. 

Med etableringen i Burundi støtter vi nu burundiske flygtninge gennem alle fordrivelsens facer, fra den første flugt til hjemkomst/integration. 

Vores første projekt i Burundi fokuserede på at styrke de hjemvendte og sikre fødevarer. I april 2020 udvidede vi vores operation og indledte et nyt omfattende projekt på tværs af grænsen, der sigter mod at forbedre beskyttelsen af de mest sårbare tilbagevendte flygtninge i Burundi samt burundiske flygtninge og asylansøgere i Tanzania og imødekomme deres grundlæggende behov. Projekterne implementeres fra to nyligt åbnede feltkontorer i Rutana og Muyinga-provinserne. 

Kontakt

Stephan Petrus Deutekom

Country Director

[email protected]