Cameroun

Scanpix

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2017

Antal ansatte:

77

Antal flygtninge og fordrevne:

2.300.000

Situationen i Cameroun 

Cameroun befinder sig midt i tre regionale og indenlandske kriser, der har forværret den sociale, økonomiske og sikkerhedsmæssige situation i hele landet. Flygtninge, migranter og det camerounske værtssamfund oplever i stigende grad mangel på mad, underernæring, trusler og en generel belastning af landets ressourcer og infrastruktur. 

I den nordlige del af landet har den militante Boko Haram-gruppe med oprindelse i nabolandet Nigeria, og udtørringen af Tchad-søen ført til ødelagte lokalsamfund, fordrivelse og konflikt. Næsten 500.000 mennesker er nu fordrevne i Camerouns nordligste region, hvoraf 115.000 er nigerianske flygtninge. Derudover er 50.000 camerounere flygtet til Nigeria. 

Mod øst er flygtninge gennem mange år strømmet til fra Den Centralafrikanske Republik, og tallet er steget siden den seneste konflikt begyndte i 2013. I dag huser Cameroun cirka 270.000 centralafrikanske flygtninge. 

I vest udviklede mange års protester mod politisk og kulturel marginalisering blandt Camerouns engelsktalende befolkning sig til et væbnet separatistisk oprør i 2017. Den voksende konflikt har gjort cirka 680.000 camerounere internt fordrevne og stadigt mere sårbare, da mange ikke får den nødvendige humanitære støtte.

DRC’s arbejde 

DRC Dansk Flygtningehjælp har været til stede i Cameroun siden 2017 og yder humanitær hjælp til både flygtninge fra Den Centralafrikanske Republik, det camerounske værtssamfund i Adamawa-regionen og internt fordrevne camerounere i den sydvestlige region. DRC fokuserer på husly og basale nødvendigheder til fordrevne, beskyttelse (herunder psykosocial støtte og rådgivning om rettigheder), samfundsudvikling, indkomstskabende aktiviteter, finansiering af skoler og rehabiliteringsarbejde. 

I Adamawa-regionen støtter DRC lokale beskyttelsesudvalg og institutioner i at styrke kapaciteten til at identificere personer, der er i fare eller har været udsat for menneskerettighedskrænkelser. Vi arbejder med disse lokale aktører for at yde hjælp til personer med behov for f.eks. psykosocial støtte og materiale til at dække grundlæggende behov. 

I Southwest Region fokuserer DRC på beskyttelse, beskyttelse af børn og levering af nødhjælp og basale fornødenheder. Beskyttelsesprogrammet dækker psykosocial støtte, individuel beskyttelse og beskyttelse af udsatte grupper, enkeltpersoner og børn. Vi tilbyder også husly og basale fornødenheder for at hjælpe familier, der flygtet fra vold og utryghed.

Kontakt

Yann Faivre

Regional Director

[email protected]