Den Centralafrikanske Republik

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2007

Antal ansatte:

245

Antal flygtninge og fordrevne:

747.295

Situationen i Den Centralafrikanske Republik 

Den Centralafrikanske Republik (CAR) befinder sig i en alvorlig humanitær krise grundet mange års væbnet konflikt, dårlig infrastruktur og mangel på offentlige ydelser. Selvom regeringen og 14 væbnede grupper underskrev en fredsaftale i februar 2019, er CAR stadig præget af stærk ustabilitet. Væbnede grupper kontrollerer fortsat territorier uden for hovedstaden Bangui, og en række strukturelle problemer er væsentlige forhindringer for en stabilisering af landetherunder en dysfunktionel stat, regionale kampe om indflydelse i CAR og en marginaliseret ungdom, der ofte bliver udnyttet af lokale magthavere. 

Befolkningen i CAR bliver dagligt udsat for vold og krænkelser af menneskerettighederne såsom tortur, seksuel og kønsbaseret vold, henrettelser uden rettergang, kidnapninger, ulovlig beskatning, uretmæssige anholdelser og tvangsrekruttering til væbnede grupper. 

I dag lever mere end 684.000 centralafrikanere som internt fordrevne. Det er en fjerdedel af landets befolkning. En tredjedel af de internt fordrevne bor i en af de 114 lejre rundt omkring i landet, mens 436.000 fordrevne bliver huset af værtsfamilier. Derudover er 605.000 centralafrikanere flygtet helt fra landet og opholder sig i Cameroun, Tchad og DR Congo. 

DRC’s arbejde 

DRC Dansk Flygtningehjælp har støttet fordrevne i CAR siden 2007. Mellem 2007 og 2012 havde vi en række indsatser, der skulle være med til at genopbygge lokalsamfund – for eksempel beskyttelse, sikring af nødvendig indkomst, uddannelse og rehabilitering. Da volden blussede op igen i 2012, og efter kuppet i 2013, flyttede DRC fokus til nødhjælp, beskyttelse og social samhørighed, og vi blev en førende ngo disse områder. 

DRC arbejder nu med fordrevne, konflikt-berørte og hjemvendte flygtninge i de nordvestlige provinser Ouham og Ouham-Pendé på grænsen til Cameroun og Tchad. Her arbejder vi for at sikre bedre beskyttelse og udvikle holdbare løsninger for fordrevne. DRC støtter også arbejdet med økonomisk genopretning i Bangui, hvor mange flygtninge er vendt tilbage og internt fordrevne har søgt tilflugt og lever under ekstremt usikre forhold sammen med udsatte unge.

Kontakt

Yann Faivre

Regional Director

[email protected]

Sébastien B. Markovic

Country Director

[email protected]