Nigeria

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2015

Antal ansatte:

292

Antal flygtninge og fordrevne:

10.600.000

Situationen i Nigeria

Efter mere end et årtis aktiv konflikt er krisen i det nordøstlige Nigeria stadig en af de værste i verden. Fordrivelse, naturkatastrofer og sygdomsudbrud har efterladt over 10,6 millioner mennesker i staterne Borno, Adamawa og Yobe (BAY) med behov for humanitær hjælp og beskyttelse. Krisen er også præget af alvorlige brud på menneskerettighederne, trusler mod fysisk sikkerhed, seksuel og kønsbaseret vold, uretmæssige anholdelser og tilbageholdelse, bortførelser og tvangsrekruttering til væbnede grupper. 

Over 1,9 millioner mennesker i regionen er internt fordrevne. 80 procent af dem er kvinder og børn, og én ud af fire børn er under fem år. Store og pludselige bølger af fordrevne har gjort leveforholdene endnu værre i områdets allerede overbefolkede flygtningelejre og bosættelser, hvilket har gjort det endnu mere usikkert at bo i områderne. Derudover slås internt fordrevne, hjemvendte flygtninge og værtssamfund i Nigeria med begrænsede muligheder for at skabe en indkomst og dække basale behov, stigende fødevareusikkerhed og begrænset adgang til vigtige basale faciliteter. 

DRC’s arbejde 

DRC Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Nigeria siden 2015 og har erfaring med at arbejde i 33 lokale regeringsområder på tværs af BAY-staterne. DRC yder livreddende bistand og beskyttelse til sårbare, konfliktramte mennesker som internt fordrevne, hjemvendte flygtninge og værtssamfund i Nigeria. Vi arbejder med at reducere væbnet konflikt og skabe indkomstgrundlag samt sikre mad og ernæring, beskyttelse, husly, basale fornødenheder og vand, sanitet og hygiejne. Arbejdet i Nigeria er præget af udfordringer, da konflikten både hæmmer folks adgang til de få tilgængelige faciliteter og forhindrer DRC og andre humanitære organisationer i at nå frem til udsatte mennesker.

Kontakt

Yann Faivre

Executive Director West & North Africa and Latin America

[email protected]

Zeljko Toncic

Country Director

[email protected]