Hvad lever flygtninge af?

Mange flygtninge arbejder og forsørger sig selv. Flygtninge, der ikke har arbejde endnu, kan få offentlig hjælp til forsørgelse ligesom andre borgere i Danmark. For at få økonomisk hjælp skal man stå til rådighed for at tage et arbejde, søge efter job og deltage i beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Flygtninge har ret og pligt til at deltage i et op til 5-årigt selvforsørgelses- og hjemrejseprogram med danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. virksomhedspraktik og løntilskud.

Flygtninge uden egen indkomst har tidligere haft ret til at modtage økonomisk hjælp i form af kontanthjælp, men flere lovændringer siden 2015 betyder, at flygtninge først opnår ret til kontanthjælp efter minimum 9 års ophold indenfor de seneste 10 år i Danmark og efter at have opfyldt et beskæftigelseskrav på 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år. Personer, der ikke opfylder de to krav, vil i stedet modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Satserne er væsentlig lavere end satserne for kontanthjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse udgør i 2021 følgende månedlige beløb (brutto før skat). Kontanthjælp i parentes:

Forsørgere, gift

8.703 kr. (15.547 kr.)

Forsørgere, enlige

12.437 kr. (14.860 kr.)

Ikke forsørgere over 30 år

6.219 kr. (11.698 kr.)

Hjemmeboende under 30 år

2.679 kr. (3.639 kr.)

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere kan søge om en midlertidig danskbonus på 1.618 kr. om måneden i 6 måneder, når de har bestået danskprøve på et vist niveau (Dansk 2).

Pension: Flygtninge har tidligere haft mulighed for fuld folkepension uanset opholdstid i Danmark. Lovændringer i 2015 og 2018 betyder, at flygtninge m.fl. fremadrettet først har optjent retten til fuld folkepension, ældrecheck og førtidspension, når de har haft fast bopæl i Danmark i mindst 9/10 af perioden fra det 15. år til det tidspunkt, hvor pensionen ydes. Flygtninge skal desuden have haft mindst 3 års fast bopæl i Danmark for at åbne retten til førtidspension. Hvis ikke flygtninge opfylder de krav, så modtager de i stedet en brøkpension udregnet efter, hvor mange år de har boet i Danmark.

Andre sociale ydelser: Flygtninge kan få flere økonomiske ydelser på lige fod med andre borgere f.eks. boligstøtte. Men siden 2018 skal flygtninge m.fl. have haft mindst 6 års ophold eller fuldtidsbeskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år for at opnå retten til de fulde børne- og ungeydelser. Hvis ikke flygtninge kan opfylde de krav, så modtager de en procentvis del af børne- og ungeydelser efter, hvor lang tid de har boet i Danmark.

Asylansøgere får udbetalt penge til de daglige udgifter som mad, tøj, hygiejneartikler m.v. Beløbet afhænger blandt andet af alder og familiestørrelse, overholdelse af kontrakt vedrørende arbejdsopgaver m.v. Asylansøgere har pligt til at udføre opgaver på asylcenteret – f.eks. rengøring, deltage i undervisning og aktivering. Udgifter til kost, logi, kontante ydelser, transport og sundhedsydelser dækkes af Udlændingestyrelsen. I 2021 er satserne for ydelser: tøjpakke (1.548,75 kr.), hygiejnepakke (124,66 kr.), babytøjpakke (3.097,50 kr.), børnetøjpakke pr. barn hver 6. måned (727,98 kr.).