Kan flygtninge få familien hertil?

Flygtninge kan søge om at få deres ægtefælle/samlever og mindreårige børn til Danmark. Voksne børn og forældre til voksne flygtninge kan som hovedregel ikke komme til Danmark.

I Danmark gælder det, at man skal opfylde en række krav for at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark. Man skal blandt andet kunne forsørge sin ægtefælle, have egen bolig af en vis størrelse, som ikke må ligge i bestemte boligområder og være over 24 år. Parret skal samlet opfylde det såkaldte integrationskrav, der består af krav til danskkundskaber, uddannelse og beskæftigelse. Den herboende ægtefælle skal også opfylde kravene for permanent opholdstilladelse, herunder sprogkrav, selvforsørgelses- og beskæftigelseskrav. Flygtninge kan få dispensation fra disse krav, hvis de på grund af fortsat risiko for forfølgelse og overgreb ikke kan leve sammen som familie i hjemlandet.

Ægtefællen kan ikke komme til Danmark, hvis ægteskabet er indgået under tvang, eller der er tale om proformaægteskab.

Flygtninge, der har fået midlertidig beskyttelsesstatus (se spørgsmål 1), kan som udgangspunkt ikke få familien til Danmark i de første tre år efter opholdstilladelsen. Hvis deres opholdstilladelse forlænges udover de første tre år, kan de imidlertid opnå familiesammenføring på samme betingelser som andre flygtninge. Der kan undtagelsesvis opnås familiesammenføring tidligere, hvis et afslag strider imod Danmarks internationale forpligtelser.

I 2020 blev der i alt givet 4.529 familiesammenføringstilladelser i Danmark, heraf 2.862 til ægtefæller og samlevere og 1.123 til mindreårige børn. Tilladelserne er givet til familiemedlemmer til herboende flygtninge, herboende indvandrere eller herboende danske eller nordiske statsborgere. Ud af det samlede antal tilladelser er 480 tilladelser givet til ægtefæller eller samlevere til herboende flygtninge og 430 tilladelser til mindreårige børn til herboende flygtninge. Udlændingestyrelsen gav tilladelse i 71,5 pct. af familiesammenføringssagerne i 2020. De største nationaliteter blandt ægtefæller, samlevere og børn i 2020 var Filippinerne (336), Thailand (298), Syrien (282), Eritrea (256), Tyrkiet (238) og USA (219).