Kan børn være flygtninge?

Ja, omkring halvdelen af verdens flygtninge er børn og unge under 18 år, der flygter med eller uden deres forældre. Og hvert år kommer der også børn og unge under 18 år til Danmark uden deres forældre som uledsagede mindreårige asylansøgere. Der var i 2020 161 uledsagede mindreårige børn, der søgte asyl i Danmark. De kom primært fra Marokko (63), Syrien (21), Algeriet (19) og Afghanistan (17). Siden 2015 er antallet af uledsagede mindreårige børn, der søger asyl i Danmark faldet år for år - i 2015 søgte 2.144 uledsagede mindreårige asyl i Danmark.

Uledsagede mindreårige børn skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som andre asylansøgere for at få deres ansøgning behandlet i Danmark. De anses dog som en særligt sårbar gruppe, hvorfor der er særlige retningslinjer for behandling af deres ansøgninger, f.eks. behandles ansøgningerne hurtigere, og de får en personlig repræsentant. I 2020 fik 11 uledsagede mindreårige opholdstilladelse.

Uledsagede mindreårige, der ikke bliver anerkendt som flygtninge eller er for umodne til at gennemgå en asylprocedure, har i særlige tilfælde mulighed for at få en tidsbegrænset opholdstilladelse efter en særlig bestemmelse i udlændingeloven. Det er en forudsætning, at barnet ikke har familiemæssigt netværk eller anden mulighed for at blive passet på og beskyttet i hjemlandet og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation ved en tilbagevenden til hjemlandet. Den midlertidige opholdstilladelse vil som hovedregel gælde til barnet fylder 18 år eller barnet er modent nok til at gennemgå en asylprocedure.

Uledsagede mindreårige, der får opholdstilladelse, har under bestemte forudsætninger mulighed for efterfølgende familiesammenføring med deres forældre. Hvis forældrene kommer til Danmark, mens børnenes sag bliver behandlet, betragtes børnene ikke længere som uledsagede, og deres sag skal behandles sammen med forældrene. Hvis forældrene får asyl, kan alle blive i Danmark. Hvis de får afslag, sendes alle hjem sammen.

UNHCR vurderer, at børn under 18 år – både uledsagede og ledsagede – udgør over halvdelen af flygtninge i verden. De vurderer også, at næsten en million børn er født som flygtninge mellem 2018 og 2020, hvoraf mange risikerer at leve i eksil i årevis og for nogle potentielt hele deres liv.