Hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer?

En flygtning forlader sit land på grund af forfølgelse, mens en indvandrer rejser af egen vilje eller på grund af fattigdom og dårlige levevilkår i hjemlandet. Begrebet migrant anvendes ofte som en overkategori, der betegner både flygtninge og indvandrere.

Der var i 2020 omkring 281 millioner mennesker i verden, som opholdt sig uden for deres hjemland. Heraf udgør flygtninge og asylansøgere cirka 12 pct. De øvrige migranter betegnes ofte som indvandrere, og de regnes ikke noget sted i verden som flygtninge. Mange af dem er udvandret på grund af fattigdom, problemer som følge af klimaforandring, miljøforurening eller naturkatastrofer, og andre er udvandret på grund af arbejde, studie eller familie. Nogle lande giver opholdstilladelse til bestemte grupper af indvandrere f.eks. personer, som flytter for at arbejde eller studere, men mange bor og arbejder også illegalt.

Danmark indførte et såkaldt indvandringsstop i 1973. I dag kan man dog fortsat få opholdstilladelse i Danmark som flygtning, familiesammenført eller hvis man skal studere eller arbejde. Det gælder f.eks. forskere eller andre med særligt efterspurgte kvalifikationer. EU-borgere og nordiske statsborgere kan frit tage til Danmark for at arbejde.

Indvandringen til Danmark fra andre vestlige lande er øget i de senere år samtidig med en generel stigning i antallet af opholdstilladelser med henblik på studie og Derimod er antallet af flygtninge, der får opholdstilladelse faldet. Situationen med COVID-19 har dog præget hele verden, og det afspejler sig også i antallet af opholdstilladelser, der er givet i Danmark i 2020.

Der blev i alt givet 57.926 opholdstilladelser til udlændinge i 2020. Heraf fik 601 asyl, 4.529 fik familiesammenføring, 11.576 fik opholdstilladelse med henblik på erhverv og 9.408 med henblik på studie, 31.812 fik opholdstilladelse som indvandrere fra EU/EØS. Til sammenligning fik i alt 74.152 udlændinge opholdstilladelse i 2019. Og andelen der fik opholdstilladelse på baggrund af asyl udgjorde 1 pct. ud af alle opholdstilladelser i 2020. De største nationaliteter på tværs af alle typer af opholdstilladelser var i 2020: Rumænien, Polen, Tyskland, Indien, USA, Ukraine, Italien, Kina, Storbritannien og Spanien.