Kan flygtninge få dansk statsborgerskab?

Flygtninge kan søge om dansk statsborgerskab efter mindst otte års opholdstilladelse og uafbrudt ophold i Danmark. Flygtninge skal opfylde en række krav og blandt andet have bestået en danskprøve og en prøve om det danske samfund, kultur og historie (indfødsretsprøven) for at blive danske statsborgere. Betingelserne for at få dansk statsborgerskab er ændret flere gange i de senere år – senest i 2021.

Man skal bestå prøven på Danskuddannelse 3, tilsvarende eller på højere niveau. Flygtninge bestemmer ikke selv indplaceringen på en danskuddannelse, som afgøres af sprogskolen ud fra den enkeltes sproglige forudsætninger samt skole- og uddannelsesbaggrund.

Der var 3.846 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 4. kvartal 2020, der var omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, modtog selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og var i gang med en danskuddannelse. Kursisterne på danskuddannelserne fordelte sig med 55,4 pct. på Danskuddannelse 1, 41,1 pct. på Danskuddannelse 2 og 3,5 pct. på Danskuddannelse 3.

For at blive dansk statsborger skal man også have haft permanent opholdstilladelse i mindst 2 år – for flygtninge og statsløse i mindst 1 år. Man skal have været i fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3½ år inden for de seneste 4 år, man må ikke have forfalden gæld til det offentlige og ikke have begået kriminalitet. Ansøgere skal også have været selvforsørgende minimum de seneste 2 år og må højest have modtaget offentlige ydelser i 4 måneder inden for de seneste 5 år. Ansøgere skal også deltage i en kommunal grundlovsceremoni som sidste krav inden statsborgerskabet kan tildeles.

Det er Folketinget, der bestemmer, hvem der skal have dansk statsborgerskab. Det sker ved vedtagelse af en særskilt lov. Udlændinge- og Integrationsministeriet indstiller de ansøgere, der opfylder kravene til optagelse på et lovforslag om meddelelse af indfødsret. Lovforslag om indfødsret fremsættes i Folketinget to gange om året – i april og oktober. Et dansk statsborgerskab betyder, at flygtninge på alle områder har de samme rettigheder og forpligtigelser som indfødte danskere.

Pr. 1. september 2015 kan man have dobbelt statsborgerskab i Danmark. Det betyder, at en udenlandsk statsborger ikke skal løses fra andet statsborgerskab for at blive statsborger i Danmark.

Flygtninge uden dansk statsborgerskab kan ikke stemme eller stille op til folketingsvalg og har ikke adgang til bestemte job i det offentlige. De kan derudover have problemer med at opnå indrejsevisa til en række lande i og uden for EU.