Rejser flygtninge hjem igen?

Mange flygtninge har et ønske eller en drøm om at vende tilbage til deres (oprindelige) hjemland. Repatriering betyder, at man frivilligt vender tilbage til hjemlandet med henblik på at bosætte sig dér. Der er i perioden fra år 2000 til udgangen af 2020 repatrierede mere end 5.000 flygtninge og indvandrere med repatrieringsstøtte fra Danmark.

Det kan være en vanskelig beslutning at vende tilbage til hjemlandet, jo længere man har opholdt sig til Danmark. Først og fremmest skal familien kunne vende hjem til en tilværelse uden trusler og forfølgelse. Derudover skal der tages stilling til jobmuligheder, bolig og økonomi. Med i beslutningen er også familierelationer i hjemlandet, familie og netværk i Danmark, oplevelser før og under flugten og ikke mindst, hvad repatriering vil betyde for ens børn.

Repatrieringsloven i Danmark trådte i kraft den 1. januar 2000 og giver flygtninge, indvandrere og danske dobbelte statsborgere mulighed for at få økonomisk støtte til hjemrejse og til etablering i hjemlandet. Loven er ændret flere gange siden blandt andet med udvidelse af målgruppen, som kan modtage støtte. Via loven støttes flygtninge, indvandrere og danske dobbelte statsborgeres frivillige tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland, hvis de har til hensigt at tage varigt ophold der. En person, der ønsker at tage midlertidigt ophold i hjemlandet, vil ikke kunne få økonomisk støtte efter loven.

Ældre flygtninge kan også få økonomisk hjælp hver måned i op til fem år – eller en lidt lavere ydelse resten af deres liv. Inden for de første tolv måneder kan flygtninge fortryde og vende tilbage til Danmark. Årsagerne til, at nogle fortryder, kan være chikane, forfølgelse eller manglende mulighed for at skabe et eksistensgrundlag. Indvandrere har ikke fortrydelsesret og giver ved repatriering endeligt afkald på deres rettigheder i Danmark.

DRC Dansk Flygtningehjælp har i mere end 20 år rådgivet flygtninge og indvandrere i Danmark om mulighederne for repatriering og om situationen i hjemlandet. Organisationen hjælper også med at planlægge den enkeltes repatriering. De fleste flygtninge og indvandrere er vendt tilbage til Tyrkiet, Bosnien-Hercegovina, Iran, Vietnam og Irak. I 2020 repatrierede 349 flygtninge, indvandrere og danske dobbelt statsborgere, heraf vendte de fleste tilbage til Syrien (137), Tyrkiet (55), Bosnien-Hercegovina (31), Thailand (26) og Serbien (22). Det samlede antal var i 2019 (502), i 2018 (360), i 2017 (341) og i 2016 (301).