Hvorfor bliver flygtninge ikke i nabolandene?

Det gør de også. Langt de fleste flygtninge og internt fordrevne i verden søger tilflugt et andet sted i deres eget land eller i et naboland.

Omkring 73 pct. af verdens 26,4 millioner flygtninge opholder sig i nabolandene til deres oprindelsesland, så langt de fleste søger beskyttelse i nærområdet. For eksempel huser Tyrkiet mere end 3,6 millioner syrere, Colombia huser mere end 1,7 million venezuelanere, og Pakistan huser omkring 1,4 million afghanere i slutningen af 2020. Og relativt få flygtninge søger og får asyl i Europa, Nordamerika eller Australien.

I slutningen af 2020 var 48 millioner mennesker på flugt i deres hjemland som internt fordrevne. De fire lande med flest internt fordrevne er Colombia (8,3 millioner), Syrien (6,7 millioner), DR Congo (5,2 millioner) og Yemen (4 millioner).

I 2020 er Syrien fortsat det land i verden, hvor flest er flygtet fra - omkring 6,7 millioner er flygtet til 127 lande på 6 kontinenter, mens mange lever som internt fordrevne i Syrien. Langt de fle- ste er blevet i Syrien og nabolandene.

Flygtninge lever under meget forskellige vilkår verden over. Nogle steder har flygtninge boet i generationer og opbygget hele bysamfund. Andre steder bor flygtninge i midlertidige teltlejre, lejeboliger, efterladte bygninger eller på gaden.

Da det ikke altid er muligt at finde sikkerhed i nabolande til konfliktområder, rejser en del flygtninge videre på egen hånd. Nogle lande hverken kan eller vil tage imod flygtninge. Måske har de allerede mange tusinde flygtninge boende, måske er de i konflikt med det land, hvorfra flygtningene kommer eller er allieret med det regime, der udgør en trussel mod flygtningene. FN’s Flygtningeorganisation UNHCR hjælper nogle af disse flygtninge videre til et sikkert land gennem genbosætning.

De største værtslande for flygtninge, asylansøgere og fordrevne på tværs af grænser er Tyrkiet (4 millioner), Colombia (1,7 million), Tyskland (1,4 million), Pakistan (1,4 million), Uganda (1,4 million), USA (1,3 million), Peru (1 million), Sudan (1 million), Libanon (0,9 million) og Bangladesh (0,9 million).

Libanon, Jordan og Tyrkiet er blandt de fem lande i verden, der huser flest flygtninge i relation til indbyggertal, hvoraf langt de fleste kommer fra Syrien. De to andre er de caribiske øer Aruba og Curacao, der har modtaget mange fordrevne fra Venezuela.