Hvor mange flygtninge søger asyl i Europa?

Den globale flygtningesituation er stigende og de krige og konflikter, der driver mennesker på flugt, er komplekse og strækker sig ofte over mange år. Ifølge UNHCR har situationen for knap 4 ud af 5 flygtninge varet i mindst 5 år og for 1 ud 5 flygtninge har den varet i 20 år eller længere. Det betyder også, at flygtninge søger til blandt andet Europa for at få beskyttelse.

Antallet af flygtninge, som ankommer til Europa, ændrer sig år for år. Fra marts 2020 faldt antallet af asylansøgere i EU+ landene (27 EU-medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) markant, da der blev indført restriktioner og sundhedstiltag for at mindske spredningen af COVID-19, hvilket blandt andet gjorde det vanskeligere at bevæge sig på tværs af grænserne. I løbet af 2020 blev der indgivet omkring 485.000 asylansøgninger i EU+ landene, hvilket er cirka en tredjedel færre end året før og det laveste antal årlige ansøgninger siden 2013.

De fleste asylansøgere i Europa kom i 2020 fra Syrien, Afghanistan, Venezuela, Colombia og Irak. Knap to tredjedele af alle asylansøgninger i 2020 blev indgivet i Tyskland (122.000), Frankrig (93.000) og Spanien (89.000) – og dernæst Grækenland (41.000) og Italien (27.000).

Danmark modtog 1.515 asylansøgninger i 2020, hvilket svarer til cirka 0,4 pct. af alle ansøgninger i EU. De tre største grupper af asylansøgere i Danmark i 2020 kom fra Syrien, Eritrea, Marokko eller var statsløse.