Bliver afviste asylansøgere sendt tilbage?

Ved et endeligt afslag på asyl i Flygtningenævnet fastsættes en udrejsefrist på typisk syv dage eller straks, hvis der er en påtrængende situation, herunder hvis sagen er afgjort i ”åbenbart grundløs”-proceduren. En afvist asylansøger, hvis udrejsefrist er overskredet, har ikke lovligt ophold i landet og skal udrejse. Efter man får endeligt afslag på asyl, står Hjemrejsestyrelsen for at udsende den pågældende til hjemlandet, herunder at skaffe pas og lave aftaler med myndighederne i hjemlandet. Hvis personen ikke rejser frivilligt, står politiet (UCN - Udlændinge Center Nordsjælland) for udsendelsen. Men udsendelsen kan trække ud på grund af forhold i hjemlandet, eller hvis den afviste asylansøger ikke vil samarbejde med politiet.

Forholdene i hjemlandet kan være så vanskelige og landets myndigheder så dårligt fungerende, at det ikke kan lade sig gøre at sende afviste asylansøgere tilbage. Nogle lande nægter helt at tage udrejste borgere tilbage, mens andre lande alene nægter at modtage tvangshjemsendte uden gyldig rejsedokumentation. En asylansøger, der har fået endeligt afslag på asyl og afventer udrejse, er i en såkaldt ”aktuel udsendelsesposition”. Pr. 1. april 2021 var der 1.047 afviste asylansøgere i udsendelsesposition blandt andet fra Iran og Irak.

Nogle afviste asylansøgere er af forskellige årsager bange for at rejse tilbage til hjemlandet og nægter derfor at samarbejde med politiet om udsendelsen. Hvis den afviste asylansøger ikke medvirker til udrejsen, vil myndighederne iværksætte en række såkaldte ”motivationsfremmende tiltag”. De skal som udgangspunkt indkvarteres på et udrejsecenter som Sjælsmark og Kærshovedgård, der drives af Kriminalforsorgen eller et hjemrejsecenter som Avnstrup, der drives af Røde Kors. Afviste asylansøgere kan også få frataget deres lommepenge eller kontanter til mad, og i stedet være henvist til at spise i kantinen. Udlændingemyndighederne kan også beslutte, at man som afvist asylansøger skal frihedsberøves i en periode, indtil man enten beslutter sig for at samarbejde, eller politiet kan foretage en udsendelse med tvang.

Der kan også være situationer, hvor der er givet afslag på asyl, men den tvangsmæssige udsendelse er stillet i bero i en kortere eller længere periode, fordi det ikke er sikkert at sende asylansøgere retur til deres hjemland, hvilket er tilfældet for afviste asylansøgere fra Afghanistan.

I 2020 blev der samlet set udsendt 214 afviste asylansøgere med en række forskellige nationaliteter. Nogle asylansøgere forlader også landet, før deres sag er endelig afgjort.

Hvis man som asylansøger eller flygtning begår kriminalitet i Danmark, risikerer man at blive dømt til udvisning af Danmark. Udlændingemyndighederne vil her undersøge om man risikerer forfølgelse, hvis man bliver sendt tilbage til hjemlandet. Danmark er ligesom andre lande forpligtet til at overholde non refoulement-princippet, som betyder, at et land ikke må udsende til et andet land, hvor den pågældende er i risiko for forfølgelse eller krænkelse af grundlæggende menneskerettigheder. De bliver i sådanne situationer derfor i Danmark på såkaldt tålt ophold. De får ikke en opholdstilladelse, kan ikke frit vælge hvor de vil bo, har ikke ret til at arbejde og vil være forsørget af Udlændingestyrelsen. De vil typisk blive pålagt at bo på Udrejsecenter Kærshovedgård.