Hvor mange flygtninge er der i Danmark?

Der findes ingen præcis opgørelse over, hvor mange flygtninge, der i alt er kommet til Danmark gennem årene. Siden Ungarn-krisen i 1956 og frem til udgangen af 2020 har cirka 170.118 mennesker fået asyl i Danmark. Senere er nogle rejst tilbage til deres oprindelige hjemland eller til andre lande, andre er blevet danske statsborgere, og endelig er nogle døde. I perioden 1990-2020 har flygtninge fået cirka 64.692 familie- medlemmer hertil (ægtefæller, samlevere og børn). Tallene er behæftet med en vis usikkerhed.

Pr. 1. januar 2020 udgjorde flygtninge, indvandrere og efterkommere 14 pct. af befolkningen i Danmark. De kommer oprindeligt fra mere end 200 forskellige lande og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige lande. Tallet omfatter både flygtninge, indvandrere og efterkommere, da der ikke findes en særskilt opgørelse over flygtningeandelen.

Danmark har gennem årene modtaget flygtninge fra cirka 100 lande i verden. De største flygtningegrupper er kommet fra det tidligere Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Iran, Somalia, Libanon (statsløse palæstinensere), Vietnam, Sri Lanka, Eritrea og Syrien.

I 2020 blev de fleste asyltilladelser givet til flygtninge fra Syrien, Eritrea og Iran, som til sammen udgjorde 67 pct. af alle asyltilladelser givet i Danmark.