Bliver afviste asylansøgere sendt tilbage?

Ved et endeligt afslag på asyl i Flygtningenævnet fastsættes en udrejsefrist på typisk syv dage eller straks, hvis der er en påtrængende situation, herunder hvis sagen er afgjort i ”åbenbart grundløs”-proceduren. En afvist asylansøger, hvis udrejsefrist er overskredet, har ikke lovligt ophold i landet og skal udrejse. Hvis personen ikke rejser frivilligt, står politiet (UCN - Udlændingecenter Nordsjælland) for udsendelsen, herunder at skaffe pas og lave aftaler med myndighederne i hjemlandet. Men udsendelsen kan trække ud på grund af forhold i hjemlandet, eller hvis den afviste ikke vil samarbejde med politiet.

• Forholdene i hjemlandet kan være så vanskelige og landets myndigheder så dårligt fungerende, at det ikke kan lade sig gøre at sende afviste asylansøgere tilbage. Nogle lande nægter helt at tage udrejste borgere tilbage, mens andre lande alene nægter at modtage tvangshjemsendte uden gyldig rejsedokumentation f.eks. Iran og Irak. En asylansøger, der har fået endeligt afslag på asyl og afventer udrejse er i såkaldt ”aktuel udsendelsesposition”. Pr. 1. april 2020 er der 1.904 afviste asylansøgere i udsendelsesposition, heraf er 408 fra Iran, 117 fra Irak og 50 fra Afghanistan. De afviste asylansøgere kommer pt. fra 62 lande, udsendelsespositionen vurderes fastlåst (11 lande), begrænset udsendelsesmulighed (18 lande) og ingen væsentlige udfordringer (32 lande) og øvrige (1 land).

• Nogle afviste asylansøgere er af forskellige årsager bange for at rejse tilbage til hjemlandet og nægter derfor at samarbejde med politiet om udsendelsen. Hvis den afviste asylansøger ikke medvirker til udrejsen, vil myndighederne iværksætte en række såkaldte motivationsfremmende tiltag. Personen vil f.eks. blive flyttet til et udrejsecenter (Sjælsmark eller Kærshovedgård), få frataget sine lommepenge, ikke have mulighed for at deltage i skole, praktik eller arbejde, og den afviste asylansøger kan blive frihedsberøvet med henblik på tvangsudsendelse.

• I 2018 blev der oprettet et hjemrejsecenter (Avnstrup), hvor afviste asylansøgere, der samarbejder om udsendelsen bor indtil, det er muligt at rejse. Hvis de ikke samarbejder om hjemrejsen, vil de blive overført til et udrejsecenter. Men nu har regeringen besluttet, at børnefamilier, der er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, skal overføres til Center Avnstrup i løbet af foråret 2020 selvom de ikke samarbejder om hjemrejsen.

• Der kan også være situationer, hvor der er givet afslag på asyl, men den tvangsmæssige udsendelse er stillet i bero i en kortere eller længere periode, fordi det ikke er sikkert at sende asylansøgere retur til deres hjemland. Regeringen har besluttet at oprette en ny Hjemrejsestyrelse pr. 1. august 2020.

• I 2019 blev der samlet udsendt i alt 448 afviste asylansøgere. Nogle asylansøgere forlader landet, før deres sag er afgjort. I 2019 blev der i alt udsendt 2.822, hvis tallet for afviste asylansøgere, afslag på asylbehandling, udsendt på baggrund af Dublinforordningen, frafald af asylansøgning og ulovligt ophold lægges sammen.

• Krigsforbrydere, der risikerer henrettelse, tortur eller lignende i hjemlandet, sendes ikke tilbage, men får heller ikke opholdstilladelse. De bliver i Danmark på såkaldt tålt ophold. Hvis man er på tålt ophold, skal man opholde sig på et udrejsecenter og har f.eks. ikke ret til at arbejde, man skal melde sig hos politiet flere gange om ugen og må ikke overnatte uden for centret uden en særlig tilladelse. Disse personer retsforfølges i Danmark eller ved en international domstol, hvis det er muligt. Også personer, der har fået en udvisningsdom på grund af kriminalitet, lever på tålt ophold, hvis de ikke kan sendes tilbage til hjemlandet på grund af risiko for forfølgelse mv. Myndighederne vil jævnligt revurdere mulighederne for udsendelse, og hvis det vurderes, at personen ikke længere risikerer overgreb i hjemlandet, gennemføres udsendelsen. Pr. 1. januar 2020 var 94 personer på tålt ophold i Danmark.