Er flygtninge kriminelle?

Langt de fleste flygtninge begår ikke kriminalitet. Blandt hele den danske befolkning bliver kriminalitet i højere grad begået af yngre mennesker end ældre, og der er flere mænd end kvinder, der er dømt for kriminalitet. Det gør sig også gældende for flygtninge og indvandrere. I Danmark er kriminalitet højest blandt mænd og personer under 40 år. Hvis man kun ser på flygtninge, så var 2,7 pct. af de 15-29-årige mandlige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge med op til 5 års ophold i Danmark dømt for overtrædelse af straffeloven i 2018. Det er en lille stigning fra 2017, hvor 2,3 pct. var dømt.

Kriminalitetsstatistikker er ofte opgjort efter indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse. Et kriminalitetsindeks, som tager højde for alder, viser, at kriminaliteten i 2018 er 52 pct. højere blandt mandlige indvandrere med ikke-vestlig baggrund og 142 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning.

Kriminalitet hænger ofte sammen med alder, uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst og socioøkonomiske status.

• Asylansøgere, der begår kriminalitet, kan fængsles eller udvises administrativt eller ved dom. Også for butikstyveri og andre forseelser som normalt ikke straffes med fængsel. De vil uanset en udvisning dog ikke blive udsendt før asylsagen er afgjort.

• Personer med opholdstilladelse, herunder flygtninge, kan udvises af Danmark, hvis de begår kriminalitet. I så fald mister de deres opholdstilladelse. Hvis de på grund af risiko for forfølgelse ikke kan sendes tilbage til deres hjemland, kommer de på såkaldt tålt ophold i Danmark.