Hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer?

En flygtning forlader sit land på grund af forfølgelse, mens en indvandrer rejser af egen vilje eller på grund af fattigdom og dårlige levevilkår i hjemlandet. Begrebet migrant anvendes som en overkategori, der betegner både flygtninge og indvandrere.

• Der var i 2019 omkring 272 millioner mennesker i verden, som opholdt sig uden for deres hjemland. Cirka 29,4 millioner af dem var flygtninge og asylansøgere. De øvrige migranter betegnes som indvandrere, og de regnes ikke noget sted i verden som flygtninge. Mange af dem er udvandret på grund af fattigdom, problemer som følge af klimaforandring, miljøforurening eller naturkatastrofer og andre på grund af arbejde, studie eller familie. Nogle lande giver opholdstilladelse til bestemte grupper af indvandrere f.eks. personer, som flytter for at arbejde eller studere, men mange bor og arbejder også illegalt.

• Danmark indførte et såkaldt indvandringsstop i 1973. I dag kan man dog fortsat få opholdstilladelse i Danmark som flygtning, familiesammenført eller hvis man skal studere eller arbejde. Det gælder f.eks. forskere eller andre med særligt efterspurgte kvalifikationer. EU-borgere og nordiske statsborgere kan frit tage til Danmark for at arbejde.


Indvandringen til Danmark fra andre vestlige lande er øget i de senere år samtidig med en generel stigning i antallet af opholdstilladelser med henblik på studie og arbejde. Derimod er antallet af flygtninge, der får opholdstilladelse faldet. I 2019 blev der i alt givet opholdstilladelse til 74.152 udlændinge. Heraf fik 1.783 asyl, 3.648 familiesammenføring, 14.974 opholdstilladelse med henblik på erhverv, 16.882 med henblik på studie, og 36.865 var indvandrere fra EU/EØS. Til sammenligning fik i alt 76.156 opholdstilladelse i 2018. Og andelen der fik opholdstilladelse på baggrund af asyl var 2 pct. ud af alle opholdstilladelser i 2018. Heraf var de største nationaliteter på tværs af alle typer af opholdstilladelser Rumænien, Polen, Indien, USA, Tyskland, Ukraine, Litauen, Kina, Italien og Syrien som den 15. største nationalitet.