Hvad lever flygtninge af?

Mange flygtninge arbejder og forsørger sig selv. Flygtninge, der ikke har arbejde endnu, kan få offentlig hjælp til forsørgelse ligesom andre borgere i Danmark. For at få økonomisk hjælp skal man stå til rådighed for at tage et arbejde, søge efter job og deltage i beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Flygtninge har ret og pligt til at deltage i et op til 5-årigt selvforsørgelses- og hjemrejseprogram med danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. virksomhedspraktik og løntilskud.

Flygtninge uden egen indkomst har tidligere haft ret til at modtage økonomisk hjælp i form af kontanthjælp, men flere lovændringer siden 2015 betyder, at flygtninge først opnår ret til kontanthjælp efter 9 års ophold i Danmark indenfor de seneste 10 år og efter at have opfyldt et beskæftigelseskrav på 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år. Personer, der ikke opfylder de to krav, vil i stedet modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Pr. 1. januar 2020 ændrer den tidligere integrationsydelse navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsloven og overgangsydelse for andre familiesammenførte og indvandrere. Satserne er væsentlig lavere end satserne for kontanthjælp.

• Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse udgør i 2020 følgende månedlige beløb (brutto før skat). Kontanthjælp i parentes:

• Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere kan søge om en midlertidig danskbonus på 1.598 kr. om måneden i 6 måneder, når de har bestået danskprøve på et vist niveau (Dansk 2).

• Pension: Flygtninge har tidligere haft mulighed for fuld folkepension uanset opholdstid i Danmark. Lovændringer i 2015 og 2018 betyder, at flygtninge m.fl. fremadrettet først har optjent retten til fuld folkepension, ældrecheck og førtidspension, når de har haft fast bopæl i Danmark i mindst 9/10 af perioden fra det 15. år til det tidspunkt, hvor pensionen ydes. Flygtninge skal desuden have haft mindst 3 års fast bopæl i Danmark for at åbne retten til førtidspension. Hvis ikke flygtninge opfylder disse krav, så kan de modtage en brøkpension udregnet efter, hvor mange år de har boet i Danmark.

• Andre sociale ydelser: Flygtninge kan få en række økonomiske ydelser på lige fod med andre borgere f.eks. boligstøtte. Pr. 1. januar 2018 skal flygtninge m.fl. have haft mindst 6 års ophold eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år for at opnå retten til de fulde børne- og ungeydelser.

• Asylansøgere får udbetalt penge til de daglige udgifter som mad, tøj, hygiejneartikler m.v. Beløbet afhænger af bl.a. alder og familiestørrelse, overholdelse af kontrakt vedrørende arbejdsopgaver m.v. Asylansøgere har pligt til at udføre opgaver på asylcenteret – f.eks. rengøring, deltage i undervisning og aktivering. Udgifter til kost, logi, kontante ydelser, transport og sundhedsydelser dækkes af Udlændingestyrelsen. I 2020 er satserne: tøjpakke (1.518,38 kr.), hygiejnepakke (122,39 kr.), babytøjpakke (3.036,76 kr.), børnetøjpakke pr. barn hver 6. måned (713,71 kr.).