Hvor mange flygtninge er der i Danmark?

Der findes ingen præcis opgørelse over, hvor mange flygtninge, der i alt er kommet til Danmark. Siden Ungarn-krisen i 1956 og frem til udgangen af 2019 har ca. 169.517 mennesker fået asyl i Danmark. Senere er nogle rejst hjem igen eller til andre lande, andre er blevet danske statsborgere, og endelig er nogle døde. I perioden 1990-2019 har flygtninge fået ca. 63.782 familiemedlemmer hertil (ægtefæller, samlever og børn).

•  Pr. 1. januar 2020 udgjorde indvandrere og flygtninge 10,5 pct. af befolkningen i Danmark. De kommer oprindeligt fra mere end 200 forskellige lande heraf kommer 6,1 pct. fra ikke-vestlige lande og 4,4 pct. fra vestlige lande. Tallet omfatter både flygtninge og indvandrere, da der ikke er findes en særskilt opgørelse over flygtningeandelen.

• Danmark har gennem årene modtaget flygtninge fra mere end 70 lande i verden. De største flygtningegrupper er kommet fra det tidligere Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Iran, Somalia, Libanon (statsløse palæstinensere), Vietnam, Sri Lanka, Eritrea og Syrien.

• I 2018 blev de fleste asyltilladelser givet til flygtninge fra Eritrea, Syrien, Iran og Afghanistan, som til sammen udgjorde 93 pct. af alle asyltilladelser i Danmark.