Hvor mange flygtninge søger asyl i Europa?

Den globale flygtningesituation er stigende og de krige og konflikter, der driver mennesker på flugt, er komplekse og strækker sig ofte over mange år. For knap 4 ud af 5 flygtninge har situationen varet i mindst 5 år og for 1 ud 5 flygtninge har den varet i 20 år eller længere. Det betyder også, at flygtninge søger til blandt andet Europa for at få beskyttelse.

• De seneste år er antallet af flygtninge, som ankommer til Europa, faldet markant. Men i 2019 var der for første gang en stigning siden 2015, og 714.200 personer søgte om asyl i de 28 EU-lande. De fleste asylansøgere i Europa kom i 2019 fra Syrien, Afghanistan, Venezuela, Irak og Colombia.

• I 2019 modtog Tyskland cirka 23 pct. (165.615) af alle asylansøgninger i EU. Derefter fulgte Frankrig (128.940), Spanien (117.800) og Grækenland (77.275). Danmark modtog 2.716 asylansøgninger i 2019, hvilket svarer til ca. 0,4 pct. af alle ansøgninger i EU. De største grupper af asylansøgere i Danmark kom fra Syrien (18 pct.), Eritrea (18 pct.), statsløse (8 pct.) og Somalia (6 pct.) i 2019.

• Sammenlignet med andre europæiske lande så modtog Danmark i 2019 i alt 0,47 asylansøgere pr. 1000 indbyggere og Cypern 15,58, Malta 8,28, Grækenland 7,21, Sverige 2,57 og Tyskland 1,99 asylansøgere pr. 1000 indbyggere.

• I januar 2020 indgav 65.170 personer asylansøgning i EU-landene – en stigning på næsten 20 pct. sammenlignet med januar året før. Syrere, afghanere og colombianere indgav flest ansøgninger.