Hvorfor bliver de ikke i nabolandene?

Det gør de også. Langt de fleste flygtninge og internt fordrevne i verden søger tilflugt et andet sted i deres eget land eller i et naboland.

• Omkring 80 pct. af verdens 25,9 millioner flygtninge opholder sig i nabolandene til deres oprindelsesland – relativt få flygtninge får asyl i Europa, Nordamerika eller Australien. I 2019 søgt ca. 612.700 personer asyl i EU-landene – en stigning på 12 pct. i forhold til året før. Men denne stigning ses ikke i Danmark, hvor antallet i 2019 faldt til 2.716 asylansøgere – det laveste antal asylansøgere siden 2008.

• I midten af 2019 er 43,9 millioner mennesker på flugt i deres hjemland som internt fordrevne. De fire lande med flest internt fordrevne er Colombia (7,9 millioner), Syrien (6,1 millioner), DR Congo (4,5 millioner) og Yemen (3,6 millioner).

• Også blandt de flygtninge, der forlader deres hjemland, finder langt de fleste beskyttelse i nærområdet. For eksempel huser Libanon, Jordan og Tyrkiet til sammen over 5 millioner syriske flygtninge. De fleste syriske flygtninge er i Tyrkiet (3,6 millioner). Andre lande med betydelige antal syriske flygtninge er Libanon (924.400), Jordan (661.700), Tyskland (550.500), Irak (228.000), Egypten (131.400), Sverige (110.500), Sudan (93.500), Østrig (50.500), Holland (32.600) og Grækenland (23.400).

• Flygtninge lever under meget forskellige vilkår verden over. Nogle steder har flygtninge boet i generationer og opbygget hele bysamfund. Andre steder bor flygtninge i midlertidige teltlejre, lejeboliger, efterladte bygninger eller på gaden.

• Da det ikke altid er muligt at finde sikkerhed i nabolande til konfliktområder, rejser en del flygtninge videre på egen hånd. Nogle lande hverken kan eller vil tage imod flygtninge. Måske har de allerede mange tusinde flygtninge boende, måske er de i konflikt med det land, hvorfra flygtningene kommer eller er allieret med det regime, der udgør en trussel mod flygtningene. FN’s Flygtningeorganisation UNHCR hjælper nogle af disse flygtninge videre til et sikkert land via genbosætning.

• De største værtslande for flygtninge er Tyrkiet (3,7 millioner), Pakistan (1,4 million), Uganda (1,2 million), Sudan (1,1 million) og Tyskland (1,1 million). Libanon er det land i verden, der huser flest flygtninge i relation til indbyggertal – 1 ud af 6 er flygtning. I Jordan er 1 ud af 14 flygtning og i Tyrkiet er 1 ud af 22 flygtning.