Kan flygtninge blive boende i Danmark?

Efter mindst otte års lovligt ophold i Danmark kan flygtninge og andre søge om permanent opholdstilladelse, dvs. tidsubegrænset ophold. I særlige tilfælde efter fire år.

• For at få permanent opholdstilladelse skal flygtninge, på lige vilkår med andre, opfylde en række krav. Der var tidligere en særregel, der gjorde, at flygtninge i visse tilfælde kunne undtages for en række af de krav, der normalt stilles ved ansøgning om permanent opholdstilladelse. Denne særregel er ophævet, men for eksempel personer med handicap eller svært traumatiserede flygtninge kan søge om dispensation fra de almindelige krav.

• Flygtninge kan derudover kun få permanent opholdstilladelse, hvis de fortsat risikerer forfølgelse i hjemlandet i forhold til de gældende regler for tildeling af asyl dvs. de skal opfylde betingelserne for deres nuværende midlertidige opholdstilladelse.

• For at få permanent opholdstilladelse i Danmark skal man opfylde en række andre krav, man skal bl.a. have bestået prøven på Danskuddannelse 2 eller tilsvarende. Der er også krav om ordinær beskæftigelse i mindst 31⁄2 år ud af de seneste 4 år, og man må ikke have modtaget bl.a. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp de seneste 4 år. Folke- og førtidspensionister er undtaget fra kravet om ordinær beskæftigelse.

• I 2019 fik i alt 2.819 personer permanent opholdstilladelse, heraf 239 på baggrund af asyl, 1.701 på baggrund af familiesammenføring og 879 på baggrund af erhverv, studie mv. De største grupper fordelt på nationaliteter var Tyrkiet (320), Ukraine (161), Indien (144), Thailand (117), Pakistan (100), Filippinerne (96) og Irak (91).

• Flygtninge og familiemedlemmer til flygtninge, der har fået permanent opholdstilladelse, kan ikke få inddraget deres opholdstilladelse og blive tvunget tilbage til hjemlandet, selvom risikoen for forfølgelse ikke er der mere. Opholdstilladelsen kan dog inddrages inden for de første ti år, selvom den er blevet permanent, hvis flygtninge rejser på ferie i hjemlandet, og hvis risikoen for forfølgelse ikke er der mere.