Høringssvar

Random Dots

Høringssvar 23.05.2022

Maj 2022

144,6 kb

Hermed DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til det fremsatte forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Random Dots

Høringssvar 26.04.2022

April 2022

160,9 kb

DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven.

Random Dots

Høringssvar 30.03.2022, fængsler i Kosovo

Marts 2022

222,1 kb

DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til udkast til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.)

Random Dots

Høringssvar 23.03.2022, genopdragelsesrejser og familiesammenføring

Marts 2022

184,2 kb

DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om adgang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus).

Random Dots

Lov om en særlig opholdstilladelse til fordrevne fra Ukraine.

Marts 2022

602,2 kb

Opholdstilladelsen vil gælde i 2 år med mulighed for 1 års forlængelse.

Random Dots

Høringssvar 08.12.2021 - til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love.

December 2021

192,7 kb

DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til skærpelse af reglerne for udelukkelse fra permanent opholdstilladelse ved straf for visse straffelovsovertrædelse, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af repatrieringsstøtte mv. og ny bestemmelse om frihedsberøvelse med henblik på overførsel til asylsagsbehandling mv. i tredjelande.

Random Dots

Høringssvar 19.11.2021 – til udkast til bekendtgørelser, som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutioner.

November 2021

152,7 kb

DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til bekendtgørelser vedr. videregående uddannelse for afghanere, der har fået midlertidig opholdstilladelse efter særloven.

Random Dots

Høringssvar 06.10.2021 - Til forslag om ændring af integrationsloven m.fl.

Oktober 2021

157,4 kb

DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Ændring af Rådet for Etniske Minoriteters funktion m.v.), ophævelse af Online Dansk og indførelse af pligt for aktivitetsparate udlændinge til selv at booke jobsamtaler digitalt.

Random Dots

Høringssvar 27.09.2021 - Om lov om ophold til afghanere

September 2021

182,1 kb

DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til udkast til forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. samt ændringer i anden lovgivning.

Random Dots

Høringssvar 05.03.2021 - Om ændring af repatrieringsloven, ydelsesstruktur mm.

Marts 2021

746,9 kb

Om ændringer i repatrieringsloven vedr. regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunktet af repatrieringsstøtte, indhentelse af oplysninger om ansøgeren fra Kriminalregisteret, nægtelse af hjælp til repatriering af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden, m.v

Random Dots

Høringssvar 05.03.2021 - Vedr vejledningspligt om repatriering

Marts 2021

655,2 kb

Om ændringer i vejledningspligten om repatriering.

Random Dots

Høringssvar 03.03.2021 - Om overførsel af asylansøgere

Marts 2021

722,6 kb

Vedrørerende indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande.

Random Dots

Høringssvar 11.02.2021 - Om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Februar 2021

179,8 kb

Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) (Udvidelse af målgruppen m.v. for integrationsgrunduddannelsen).

Random Dots

Høringssvar 05.02.2021 - Om Danmarks fremtidige udviklingspolitiske strategi

Februar 2021

192,3 kb

Om udvikling af ny humanitær og udviklingsstrategi i DRC.

Random Dots

Høringssvar 23.12.2020 - DRC Dansk Flygtningehjælps høringssvar til forslag om en ny hjemrejselov.

December 2020

217,9 kb

Om ny hjemrejselov for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark.

Random Dots

Høringssvar 27.11.2020 - Om bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering i tilfælde af alvorlig kriminalitet mv begået efter repatriering.

November 2020

240,3 kb

Random Dots

Høringssvar 03.11.2020 - Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af epidemiloven.

November 2020

145,4 kb

Om indførelsen af muligheden for at pålægge og eventuelt tvinge udlændinge i udsendelsesposition til at blive undersøgt for Covid 19.

Random Dots

Høringssvar 17.09.2020 – Fritagelse for betalingskrav på erhvervsuddannelse

September 2020

152,4 kb

Om fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte.

Random Dots

Høringssvar 24.06.2020 - Indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus

Juni 2020

150,2 kb

Om indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.

Random Dots

Høringssvar 21.04.2020 - Sociale foranstaltninger over for ledsagede mindreårige.

April 2020

177,9 kb

Om iværksættelse af sociale foranstaltninger over for ledsagede børn og unge.

Random Dots

Høringssvar 23.03.2020 – Ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning

Marts 2020

149,3 kb

Om ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning.

Random Dots

Høringssvar 18.03.2020 – Certificeringsordning for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet

Marts 2020

180,1 kb

Om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

Random Dots

Høringssvar 02.03.2020 – Ændring af lov om danskuddannelse

Marts 2020

1,1 mb

Om ændring af lov om danskuddannelse.

Random Dots

Høringssvar 20.02.2020 - Om adgang til forlængelse af udrejsefristen og andre ændringer.

Februar 2020

2 mb

Om udkast til lov om ændring af udlændingeloven m.fl.

Random Dots

Høringssvar 20.12.2019 – Bekendtgørelse om modultestning

December 2019

707,1 kb

Vedr. bekendtgørelse om modultestning.

Random Dots

Høringssvar 18.01.2019 - Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelse til flygtninge, mulighed for loft over familiesammenføring mv.

Januar 2019

247 kb

Om ændring af bl.a. udlændingeloven, integrationsloven og repatrieringsloven.

Random Dots

Høringssvar 30.10.2018 - Ændringer i adgang til klageadgang i visse sager om frihedsberøvelse, legemsundersøgelse af frihedsberøvede udlændinge mv.

Oktober 2018

393,9 kb

Random Dots

Høringssvar 03.10.2018 - Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge mv.

Oktober 2018

173,9 kb

Random Dots

Høringssvar 03.10.2018 - Ceremoniel underskrivning af grundloven mv., forhøjelse af gebyr samt regler om fravær i undervisning i dansk mv.

Oktober 2018

200,4 kb

Random Dots

Høringssvar 10.09.2018 - Om revision af reglerne om transportøransvar ved midlertidig grænsekontrol.

September 2018

634,9 kb

Random Dots

Høringssvar 28.08.2018 - Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar mv.

August 2018

66,5 kb

Random Dots

Høringssvar 17.08.2018 - Certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

August 2018

229,8 kb

Random Dots

Høringssvar 13.07.2018 - Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder

Juli 2018

73 kb

Random Dots

Høringssvar 20.06.2018 - Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændige m.fl.

Juni 2018

48,2 kb

Random Dots

Høringssvar 30.05.2018 - Om visitation på indkvarteringssteder med adgangskontrol.

Maj 2018

33,6 kb

Random Dots

Høringssvar 10.04.2018 - Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet mv.

April 2018

156,8 kb

Random Dots

Høringssvar 05.04.2018 - Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende mv.

April 2018

162 kb

Random Dots

Høringssvar 12.03.2018 - Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer.

Marts 2018

27,8 kb

Random Dots

Høringssvar 09.03.2018 - Om frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejsen, suspension af automatisk domstolsprøvelse mv.

Marts 2018

381,2 kb

Random Dots

Høringssvar 19.02.2018 - Bekendtgørelse om prøver ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Februar 2018

145,6 kb

Random Dots

Høringssvar 15.02.2018 - Om ophævelse af revisionsbestemmelsen i lov nr 153 fra 2015 om indførelse af bl.a. midlertidig beskyttelsesstatus og udskudt ret til familiesammenføring.

Februar 2018

611,3 kb

Random Dots

Høringssvar 15.02.2018 - Om indførelse af systematisk kommunal vejledning om repatriering m.v.

Februar 2018

501,6 kb

Random Dots

Høringssvar 09.02.2018 – Indførelse af egenbetaling for tolkebistand.

Februar 2018

167,6 kb

Random Dots

Høringssvar 03.01.2018 - Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension mv.

Januar 2018

164,3 kb

Random Dots

Høringssvar 13.11.2017 - Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg.

November 2017

487,6 kb

Random Dots

Høringssvar 31.10.2017 - Om indførelse af automatisk klage.

Oktober 2017

289,1 kb

Om kodificering af praksis vedr. forlængelse af § 7,3 og indkvartering af børn hos herboende forældre, samt indførelse af automatisk klage af afgørelser om inddragelse og nægtelse af forlængelse af flygtninges opholdstilladelser.

Random Dots

Høringssvar 13.10.2017 - Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelses mv.

Oktober 2017

260,2 kb

Random Dots

Høringssvar 09.10.2017 - Ny kvoteordning.

Oktober 2017

192,4 kb

Årlig fastsættelse af antallet af kvoteflygtninge ud fra en vurdering af hvordan det går med integrationen i Danmark.

Random Dots

Høringssvar 02.10.2017 - Om ophævelse af den særlig lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn.

Oktober 2017

93,2 kb

Random Dots

Høringssvar 26.09.2017 - Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet mv.

September 2017

50,5 kb

Random Dots

Høringssvar 19.09.2017 - Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for personer, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet.

September 2017

56,3 kb

Random Dots

Høringssvar 11.08.2017 - Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne.

August 2017

254,5 kb

Random Dots

Høringssvar 08.08.2017 - Den eksisterende ordning om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge.

August 2017

131,6 kb

Random Dots

Høringssvar 21.06.2017

Juni 2017

61 kb

Random Dots

Høringssvar 19.06.2017

Juni 2020

454,1 kb

Random Dots

Høringssvar 09.06.2017

Juni 2017

55,5 kb

Random Dots

Høringssvar 01.05.2017

Maj 2017

439,8 kb

Random Dots

Høringssvar 21.03.2017

Marts 2017

122 kb

Random Dots

Høringssvar 10.03.2017

Marts 2017

579,9 kb

Random Dots

Høringssvar 08.03.2017

Marts 2017

978,9 kb

Random Dots

Høringssvar 28.02.2017

Februar 2017

67,3 kb

Random Dots

Høringssvar 17.02.2017

Februar 2017

703,8 kb

Random Dots

Høringssvar 07.02.2017

Februar 2017

46,7 kb

Random Dots

Høringssvar 06.02.2017

Februar 2017

798,5 kb

Random Dots

Høringssvar 01.02.2017

Februar 2017

138,4 kb

Random Dots

Høringssvar 24.11.2016

November 2016

259,8 kb

Random Dots

Høringssvar 23.11.2016

November 2016

300,8 kb

Random Dots

Høringssvar 31.10.2016

Oktober 2016

102,1 kb

Random Dots

Høringssvar 28.10.2016

Oktober 2016

217,4 kb

Random Dots

Høringssvar 07.10.2016

Oktober 2016

384 kb

Random Dots

Høringssvar 30.09.2016

September 2016

1,4 mb

Random Dots

Høringssvar 15.09.2016

September 2016

215,9 kb

Random Dots

Høringssvar 12.09.2016

September 2016

101,3 kb

Random Dots

Høringssvar 27.06.2016

Juni 2016

38,1 kb

Random Dots

Høringssvar 24.06.2016

Juni 2016

42,8 kb

Random Dots

Høringssvar 02.06.2016

Juni 2016

37 kb

Random Dots

Høringssvar 18.04.2016

April 2016

41,4 kb

Random Dots

Høringssvar 15.04.2016

April 2016

73,1 kb

Random Dots

Høringssvar 08.04.2016

April 2016

55,2 kb

Random Dots

Høringssvar 24.02.2016

Februar 2016

67,6 kb

Random Dots

Høringssvar 11.01.2016

Januar 2016

49,2 kb

Random Dots

Høringssvar 22.12.2015

December 2015

354,5 kb

Random Dots

Høringssvar 04.12.2015

December 2015

471,2 kb

Random Dots

Høringssvar 03.12.2015

December 2015

118,2 kb

Random Dots

Høringssvar 27.11.2015

November 2015

45 kb

Random Dots

Høringssvar 17.11.2015

November 2015

45 kb

Random Dots

Høringssvar 11.11.2015

November 2015

117,8 kb

Random Dots

Høringssvar 03.11.2015

November 2015

138,1 kb

Random Dots

Høringssvar 26.10.2015

Oktober 2015

37,8 kb

Random Dots

Høringssvar 01.09.2015

September 2015

42,9 kb

Random Dots

Høringssvar 04.08.2015

August 2015

231 kb

Random Dots

Høringssvar 03.08.2015

August 2015

57,8 kb

Random Dots

Høringssvar 03.08.2015

August 2015

48 kb

Random Dots

Høringssvar 22.04.2015

April 2015

107,9 kb

Random Dots

Høringssvar 20.04.2015

April 2015

231,9 kb

Random Dots

Høringssvar 09.04.2015

April 2015

57,2 kb

Random Dots

Høringssvar 14.01.2015

Januar 2015

55,5 kb