Publikationer

Asyl

Lovgivning

Vidensnotater

Rapport: Minoritetsetniske ældre

Minoritetsetniske ældres livssituation, ønsker og behov

Juni 2022

1009,4 kb

Rapport udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge pba. litteraturstudie, interviewundersøgelse og udviklingsworkshop.

Handicapkonventionen

Handicapkonventionens betydning for flygtninge med traumer

Maj 2021

666,2 kb

Beskriver bl.a. mulighederne for dispensation ved ansøgning om permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab.

Kvotenotat_CUF

Vidensnotat om congolesiske kvoteflygtninge

Marts 2021

2,9 mb

Viden om congolesiske kvoteflygtninge og deres baggrund, som kan understøtte en god modtagelse og integration i Danmark. Udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge.

'Gamle flygtninge' CUF

Flygtninge og indvandreres udfordringer efter længere tids ophold i Danmark

Februar 2021

880,4 kb

Litteraturstudie og interviewundersøgelse blandt kommunale praktikere. Udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge. Hvad er udfordringerne, og hvordan ydes den bedste støtte?

Coronacuf2

Information og støtte til borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund under kriser som coronapandemien

November 2020

272,7 kb

Vidensnotat af Center for Udsatte Flygtninge. Baseret på kvalitative enkelt- og gruppeinterviews med 56 borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund samt med professionelle.

Ligestillingsnotat Cuf

Kønsligestilling i arbejdet med integration af flygtninge

Januar 2020

784,7 kb

Kvinder, køn og ligestilling er i fokus på det integrationsfaglige felt. Det handler bl.a. om beskæftigelse, kønsroller og negativ social kontrol. Vidensnotat fra Center for Udsatte Flygtninge giver overblik over seneste viden og væsentligste anbefalinger.

Ydelser2

Effekter af lave ydelser (2019)

Maj 2019

184 kb

Dette temanotat af Center for Udsatte Flygtninge sammenfatter seneste viden og forskning om effekter af lave ydelser til flygtninge. Undersøgelser viser en begrænset positiv beskæftigelsesmæssig effekt på kort sigt, ingen beskæftigelsesmæssig effekt på længere sigt samt en række negative psykosociale og socioøkonomiske effekter.

Mental Sundhed

Flygtninges mentale sundhed (2016)

Oktober 2016

247,7 kb

Belastende omstændigheder før, under og efter flugten kan påvirke flygtninges helbred på kort og lang sigt. Dette notat fra Center for Udsatte Flygtninge skitserer konsekvenserne for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner.

Beskæftigelse

Flygtningebørn

Folder til flygtningeforældre

Born Med Traumer

Folder til flygtningeforældre - DANSK

Juli 2016

980,7 kb

'Sådan hjælper du et barn med traumer' giver råd til, hvordan man støtter et barn berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforældre og findes på seks sprog. Udgivet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Varde Kommune.

Born Med Traumer

Folder til flygtningeforældre - UKRAINSK

Marts 2022

2,2 mb

Folderen giver råd til, hvordan man støtter et barn berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforældre, findes på syv sprog og er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge.

Born Med Traumer

How to help a child with traumas

August 2020

2,1 mb

Born Med Traumer

Folder til flygtningeforældre - ARABISK

Juli 2016

1 mb

'Sådan hjælper du et barn med traumer' giver råd til, hvordan man støtter et barn berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforældre og findes på seks sprog. Udgivet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Varde Kommune.

Born Med Traumer

Folder til flygtningeforældre - SOMALI

Juli 2016

997,2 kb

'Sådan hjælper du et barn med traumer' giver råd til, hvordan man støtter et barn berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforældre og findes på seks sprog. Udgivet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Varde Kommune.

Born Med Traumer

Folder til flygtningeforældre - TIGRINYA

Juli 2016

1021 kb

'Sådan hjælper du et barn med traumer' giver råd til, hvordan man støtter et barn berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforældre og findes på seks sprog. Udgivet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Varde Kommune.

Born Med Traumer

Folder til flygtningeforældre - DARI/FARSI

Juli 2016

1 mb

'Sådan hjælper du et barn med traumer' giver råd til, hvordan man støtter et barn berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforældre og findes på seks sprog. Udgivet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Varde Kommune.

At opleve krig og flugt

At Opleve Krig Og Flugt

At opleve krig og flugt - DANSK

Februar 2017

500,2 kb

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge, er henvendt til flygtninge og findes på syv sprog.

At Opleve Krig Og Flugt

At opleve krig og flugt - UKRAINSK

Marts 2022

614,9 kb

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge, er henvendt til flygtninge og findes på otte sprog.

At Opleve Krig Og Flugt

At opleve krig og flugt - KINYARWANDA

Maj 2021

597,6 kb

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge, er henvendt til flygtninge findes på syv sprog.

At Opleve Krig Og Flugt

At opleve krig og flugt - ENGELSK

Februar 2017

498,9 kb

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge, er henvendt til flygtninge og findes på syv sprog.

At Opleve Krig Og Flugt

At opleve krig og flugt - ARABISK

Februar 2017

494,6 kb

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge, er henvendt til flygtninge og findes på syv sprog.

At Opleve Krig Og Flugt

At opleve krig og flugt - SOMALI

Februar 2017

968,2 kb

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge, er henvendt til flygtninge og findes på syv sprog.

At Opleve Krig Og Flugt

At opleve krig og flugt - TIGRINYA

Februar 2017

515,9 kb

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge, er henvendt til flygtninge og findes på syv sprog.

At Opleve Krig Og Flugt

At opleve krig og flugt - DARI

Februar 2017

1 mb

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge, er henvendt til flygtninge og findes på syv sprog.

Frivillige i sprogindlæring

Andet

Brain-Works Praksisguide

Brain-Works Praksisguide

Maj 2022

929,3 kb

Praksisguiden beskriver, hvordan konkrete aktiviteter kan tilrettelægges og udføres, så de understøtter udviklingen af de forskellige ’niveauer’ i hjernen.

Brain-Works Evalueringsrapport

Brain-Works Evalueringsrapport

Maj 2022

598,9 kb

En evaluering af Brain-Works-indsatsen, der blev afsluttet i starten af 2022. Den kigger bl.a. på, i hvilket omfang målene for de deltagende børn/unge er blevet nået, og om NMT-tilgangen har haft den ønskede effekt.

Sider Fra 25 Spørgsmål 2021 Web

25 spørgsmål og svar om flygtninge

September 2021

985,2 kb

Hvor mange flygtninge er der i Danmark? Og i verden? Hvorfor tager Danmark imod flygtninge? Og hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer? Flygtninge har været et tilbagevende emne i den politiske og offentlige debat gennem mange år, og her får du faktuelle svar på 25 oftest stillede spørgsmål om emnet.

COVID-19 og etniske minoriteter - kortlægning af informationskanaler og medier

COVID-19 og etniske minoriteter - kortlægning af informationskanaler og medier

Januar 2021

1,1 mb

Kortlægning udarbejdet af DRC Integration i samarbejde med Realize ApS. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Covid19

COVID-19: Hvis du er i kontakt med udsatte flygtninge

Marts 2020

146,4 kb

Hvilke gode råd kan man give flygtninge med traumer ift. at tackle coronakrisen? Center for Udsatte Flygtninge har spurgt Marianne Badstue, fagchef hos Børn & Familie i DRC Integration. Det har resulteret i fem råd, som man kan give videre.

Sprogundervisning

Traumatiserede flygtninge i sprogundervisningen - praksisguide

Februar 2015

1,5 mb

En guide til undervisning af flygtninge berørt af traumer - udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Lærdansk.

Sprogundervisning

Traumatiserede flygtninge i sprogundervisningen - forskningsregistrant

Februar 2015

190,8 kb

En forskningsregistrant om undervisning af flygtninge berørt af traumer - udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Lærdansk.

Flygtninge fra Syrien

Flygtninge fra Syrien

November 2014

1,4 mb

Indføring i situationen i Syrien, det syriske samfund, syrisk kultur og syriske flygtninge. Oversat til dansk af Center for Udsatte Flygtninge.

Eritrea og eritriske flygtninge

Eritrea og eritriske flygtninge

December 2015

640,2 kb

En introduktion.

I NET

Metodehåndbog om I-NET

Juni 2018

16,3 mb

I-NET er en behandlingsmetode udviklet til arbejdet med flygtningefamilier med traumer. I-NET er baseret på Narrativ EksponeringsTerapi.

Recommendations for improving the mental health support system for refugees in Estonia

Recommendations for improving the mental health support system for refugees in Estonia

Oktober 2020

1,1 mb

Anbefalinger udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge for Estonian Refugee Council.