Rådgivning

DRCs asylafdeling tilbyder fortsat uvildig hjemrejserådgivning samt juridisk og anden rådgivning til asylansøgere i alle faser af asylproceduren, selv om Hjemrejsestyrelsen fra 1. oktober 2020 har overtaget opgaven med at håndtere afviste asylansøgeres hjemrejse.

Afviste asylansøgere har ofte mange tanker, spørgsmål og måske bekymringer om, hvad der skal ske. I DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivningstjeneste tilbyder vi uvildig rådgivning. Her kan vi tale med den afviste asylansøger om hans eller hendes situation, og vi kan tale om følelsesmæssige og praktiske overvejelser i forhold til at vende hjem.

DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivere har blandt andet erfaring med

  • Hvad der sker efter et afslag på asyl samt hvilke regler, der gælder
  • Hvilken praktisk, social og/eller økonomisk støtte, der er tilgængelig i det pågældende land
  • Hvordan asylansøgeren kan indstille sig på at vende tilbage
  • Hvilke bekymringer og tanker afviste asylansøgere ofte gør sig

Rådgivningen er fortrolig. Vi giver ingen oplysninger til de danske myndigheder om den enkeltes overvejelser, ligesom rådgivning med os ikke nødvendigvis betyder, at den afviste asylansøger ønsker at udrejse, men blot at vedkommende søger afklaring om den situation, han eller hun befinder sig i.

Kontakt Rådgivningstjenesten

Rådgivningstjenesten

DRCs asylafdeling

+45 3373 5000 [email protected]

Læs mere om at være afvist asylansøger på andre sprog end dansk