For asylansøgere

Asylafdelingen i DRC Dansk Flygtningehjælp rådgiver asylansøgere i alle faser af asylproceduren og yder også retshjælp i bestemte typer sager.

Kontakt DRC Dansk Flygtningehjælps asylafdeling på tlf. 3373 5000 eller email [email protected]