For asylansøgere

Asylafdelingen i DRC Dansk Flygtningehjælp rådgiver asylansøgere i alle faser af asylproceduren og yder også retshjælp i bestemte typer sager.