Rådgivning

Det er gratis at få rådgivning fra DRC Dansk Flygtningehjælp. Vi giver rådgivning over telefon, e-mail og video eller ved aftalte personlige møder på vores kontor.

Alle medarbejdere i DRC Dansk Flygtningehjælp har tavshedspligt. Det betyder, at man kan tale med os om alt – også fortrolige oplysninger, som man ikke ønsker, at andre personer eller myndigheder får viden om.

Tolkning

Hvis man aftaler en tid til rådgivning med en rådgiver fra Asylafdelingen, vil vi så vidt muligt sørge for, at der er en tolk til stede, som taler ens sprog. De tolke, vi bruger, har naturligvis også tavshedspligt.

Hvis man besøger os i den åbne rådgivning i Borgergade, skal man selv have en person med, som kan tolke, medmindre man kan tale dansk eller engelsk. Telefonisk rådgivning foregår ligeledes på engelsk eller dansk.

Den danske asylprocedure

Man kan læse mere om det danske asylsystem her

For afviste asylansøgere

Asylafdelingen i DRC Dansk Flygtningehjælp giver uvildig rådgivning til afviste asylansøgere om reglerne i Danmark samt støttemuligheder ved frivillig hjemvenden.
Læs mere om DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivning til afviste asylansøgere her

Kontakt

Asylrådgivning

DRCs asylafdeling

+45 3373 5000 [email protected]