For sagsbehandlere og frivillige

Som sagsbehandlere eller frivillige, som arbejder med asyl og repatriering, findes her rådgivning om det danske asylsystem og reglerne for repatriering.

Asylafdelingen i DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder rådgivning om det danske asylsystem og reglerne for repatriering til sagsbehandlere og frivillige, som arbejder med asyl og repatriering.  

Rådgivning om asyl

DRC Dansk Flygtningehjælp rådgiver om reglerne for asylansøgere i Danmark. 
Gå til området om det danske asylsystem her

Rådgivning om repatriering

Repatrieringsloven giver mulighed for at støtte flygtninge, indvandrere og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab der ønsker at vende permanent tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. I DRC Dansk Flygtningehjælp varetager vi den indledende rådgivning, mens kommunen tager over, når den økonomiske støtte skal bevilges og de praktiske forhold skal afklares såsom rejse, transport af ejendele og indkøb af medicin.

Du kan læse om repatrieringsloven her

Repatrieringsstøtten i 2020

Som sagsbehandler får du brug for at kigge i den årlige vejledning om satsreguleringer, når du skal finde de relevante takster for repatrieringsstøtten (se den på retsinformation.dk).

Vi oplyser også om de konkrete støttemuligheder i hver enkelt sag, når vi efter en individuel rådgivningssamtale sender en anmodning om behandling af en repatrieringssag videre til den relevante sagsbehandler i bopælskommunen.
Du kan se satserne for støtte her

Løbende økonomisk bistand - reintegrationsbistand

Udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, har endvidere mulighed for at søge om løbende månedlig bistand. Støtten kan enten søges for 5 år eller som en livslang månedlig ydelse. En række betingelser skal dog være opfyldt for at man kan modtage reintegrationsbistand:

  • man skal enten være fyldt 55 år, eller; være berettiget til at få førtidspension, eller; være fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand være ude af stand til at forsørge sig selv
  • man skal have haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år
    Reintegrationsbistandens størrelse er også afhængig af, om man er gift med en person, som kan få sin pension udbetalt i hjemlandet. Hvis ansøgeren har fået opholdstilladelse inden 1. juli 2002, kan der bevilges en særlig ekstra ydelse.
  • Se satserne for den løbende bistand her

Ministeriets vejledning til repatrieringsloven

Du kan også orientere dig i Udlændinge- og Integrationsministeriets "Vejledning til repatrieringsloven" fra 2019. Vejledningen fortæller meget udførligt om lovens enkelte paragraffer og deres fortolkninger. 
Du kan læse vejledningen her

Udlændinge- og Integrationsministeriet har derudover et helt område på deres hjemmeside med information om repatrieringsindsatsen.
Læs mere på ministeriets hjemmeside her

Vigtige samarbejdspartnere for sagsbehandlere

Udlændinge-og Integrationsministeriet

Udlændingestyrelsen

Udbetaling Danmark

Ambassader i Danmark

Kontakt

Asylrådgivning

DRCs asylafdeling

+45 3373 5000 [email protected]

Repatrieringsrådgivning

DRCs asylafdeling

+45 3373 5000 [email protected]