Materiale om repatriering

DRC Dansk Flygtningehjælp producerer pjecer, rapporter og film om og for flygtninge og indvandrere, der overvejer - eller har besluttet sig for - at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Vores materialer findes på flere sprog og kan downloades herunder.

Film om at vende hjem

Rapporter om at vende hjem

Pjecer om at vende hjem 

Nyhedsbrev - Nyt om at vende hjem

Statistik for repatriering af flygtninge og indvandrere

Informationer om forhold i hjemlandet
DRC Dansk Flygtningehjælps repatrieringssektion er en del af asylafdelingen. Vi drager stor nytte af den viden, DRC Dansk Flygtningehjælps asyljurister har om de lande, asylansøgere - og også hjemvendende - oftest kommer fra.

Asyljuristerne udarbejder rapporter (landeprofiler) baseret på viden indsamlet af DRC Dansk Flygtningehjælps kontorer i de relevante lande samt andre organisationers erfaringer med den menneskeretlige situation. Rapporterne beskriver fx sikkerhedssituationen i de enkelte lande, muligheder for at blive integreret i landet igen, samt forhold omkring sundhed, skolegang beskæftigelse, bolig, sociale ydelser mv.

Lande og temarapporterne findes her.