Rådgivningstilbud

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland, kan du komme til en individuel, personlig samtale med en rådgiver fra DRC Dansk Flygtningehjælp. Formålet er at give dig det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning på.

I samtalen taler vi bl.a.om:

• Dine muligheder for at få økonomisk støtte, pension el. lign.
• Dine og evt. din families fremtidsplaner i hjemlandet
• Konsekvenserne for din opholdstilladelse i Danmark mv.

Vi sørger for en tolk til samtalen, hvis du ønsker det.

Hvordan kommer jeg til en samtale?

Når vi har modtaget dine oplysninger og undersøgt dine rettigheder, invitere vi dig til en samtale hos DRC Dansk Flygtningehjælp i København. Samtalen kan også foregå over telefonen, hvis du bor langt væk. Der kan i nogle tilfælde gå op til 3 uger, før du hører fra os.  Dette skyldes blandt andet, at vi skal indhente oplysninger hos myndighederne om dit opholdsgrundlag i Danmark, for at kunne give dig den korrekte rådgivning.

Hvis du ønsker at komme til en samtale med en rådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp, skal du udfylde et oplysningsskema og sende den elektronisk til os. Du kan også printe et oplysningsskema, udfylde det i hånden og sende det til os med almindelig post. Oplysningsskemaet kan downloades nederst på siden.

Efter samtalen

At komme til en samtale i DRC Dansk Flygtningehjælp betyder ikke, at du skal vende hjem. Du kan efter samtalen frit vælge, om du ønsker at blive i Danmark, om du har brug for mere tid til at træffe en beslutning, eller om du ønsker at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Hvis du efter samtalen ønsker at vende hjem, informerer vi din kommune om rådgivningen, og om de muligheder, kommunen har, for at støtte dig i forbindelse med hjemrejsen. Kommunen behandler herefter din ansøgning og vurderer ud fra din aktuelle økonomiske situation, om du er berettiget til støtte.

Hvor lang tid tager det?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, fra man beslutter sig for at vende hjem, til den endelige udrejse fra Danmark finder sted. Det kan i mange tilfælde være en fordel, at det ’tager tid’ at vende hjem. Der er tale om en meget stor beslutning, når man endeligt opgiver sine rettigheder i Danmark – ikke mindst for de indvandrere, som ikke har fortrydelsesret.

Som udgangspunkt kan du regne med at det tager op til 3 måneder for kommunen at behandle din ansøgning om økonomisk støtte til at vende hjem. Sagsbehandlingstiden afhænger dog altid af forhold i den enkelte sag, og kan være både kortere og længere. Dertil kommer tiden fra du beder om en rådgivningssamtale hos Dansk Flygtningehjælp, til samtalen finder sted – normalt ca. 3 uger.

Rådgivning på forskellige sprog

Hvis du ikke føler dig sikker på dansk, vil DRC Dansk Flygtningehjælp sørge for at der er en tolk til samtalen.

DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivere tilbyder rådgivning på en række forskellige sprog. Find vores telefontider her

Er din opholdstilladelse blevet inddraget eller nægtet forlænget?

Har du fået brev fra udlændingestyrelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af din opholdstilladelse?

Der er mulighed for at klage over Udlændingestyrelsen afgørelse. Klagefristen vil fremgå af brevet fra Udlændingestyrelsen.

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland, kan du søge om repatrieringshjælp. Det er meget vigtigt, at du søger om støtte til at vende hjem inden din udrejsefrist udløber. Du kan få rådgivning om frivillig tilbagevenden, hvis din opholdstilladelse bliver inddraget ved at udfylde oplysningsskemaet som hedder Oplysningsskema Inddragelsessager. Skemaet finder du nederst på denne side. 

Anonym telefonrådgivning

DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder også anonym telefonisk rådgivning til flygtninge, indvandrere og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab om tilbagevenden til hjemlandet/det tidligere opholdsland. Denne rådgivning er ikke omfattende, og kan ikke erstatte, den individuelle, personlige samtale.

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os og spørge om alt, der har relation til dine overvejelser om at rejse tilbage til hjemlandet/det tidligere opholdsland, og du kan – også over telefonen – få generel rådgivning om støttemuligheder mv.

Oplysningsskema og vejledning til oplysningsskema

Kontakt

Repatrieringsrådgivning

DRCs asylafdeling

+45 3373 5000 [email protected]