Aktuelle satser for støtte

Satserne for støtten efter repatrieringslovens § 7 ser i 2022 sådan ud:

 • Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer.

 • Udgifter på højst 32.218 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 32.218 kr. pr. person.

 • Hjælp til etablering i hjemlandet (udbetales i to dele): 146.639 kr. per voksen over 18 år (der udbetales 58.655 kr. ved udrejsen og 87.984 kr. efter 1 år i hjemlandet). 44.723 kr. per barn (der udbetales 17.889 kr. ved udrejsen og 26.834 kr. efter 1 år i hjemlandet).

 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 16.976 kr. per voksen samt op til 21.925 kr. til transport).

 • Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 16.976 kr.).

 • Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år på op til 8.215 kr. pr. år i op til 4 år - eller alternativt – når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland– udbetaling af op til 8.215 kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.

 • Dansk Flygtningehjælp har fået til opgave at rådgive kommunen om de konkrete forhold omkring sygeforsikring i det pågældende land og for den individuelle ansøger.

 • Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.

 • Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 7.165 kr.) og til nødvendige vaccinationer.

 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 547 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.
 • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter på 10.739 kr. pr. person.

Satserne for støtte efter repatrieringslovens § 10 (reintegrationsbistand) ser således ud:

 • Gruppe 1 (fx Afghanistan, Irak, Somalia Bosnien-Hercegovina, Libanon og Tyrkiet): 3.500 kr. i 5 år eller 2.800 kr. i livslang støtte.

 • Gruppe 2 (fx Israel, Japan og USA): 4.500 kr. i 5 år eller 3.600 kr. i livslang støtte.

 • Herudover kan udlændinge, der er berettigede til reintegrationsbistand, og som har fået opholdstilladelse i Danmark før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1000 kr. om måneden i 5 år eller 800 kr. om måneden i livslang ydelse.

Læs mere om reintegrationsbistandens størrelse på retsinformation.dk

Information om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand findes her.

Fortrydelsesret

 • Flygtninge har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark indenfor typisk 1 år. Ved brug af fortrydelsesretten vil der være absolut tilbagebetalingskrav af repatrieringsstøtten.
 • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab har mulighed for at fortryde repatrieringen, hvis der ikke inden for fristen på 12 måneder fra udrejsen er indgivet ansøgning om ubetinget løsning fra det danske statsborgerskab. Ved brug af fortrydelsesretten vil der være absolut tilbagebetalingskrav af repatrieringsstøtten.

Udlændinge som har modtaget repatrieringsstøtte før 1. januar 2000

 • Efter repatrieringslovens § 7, stk. 5, har en udlænding hidtil kun kunne modtage hjælp til repatriering én gang. Med ændringen er det fremover alene hjælp til repatriering, der er ydet efter repatrieringsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2000, der er omfattet af bestemmelsen.