Om DRCs asylafdeling

DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder rådgivning til asylansøgere, flygtninge, indvandrere og andre, fx frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder med asyl og repatriering.

Asylafdelingen rådgiver om:

  • Alle faser i den danske asylprocedure
  • Muligheder for afviste asylansøgere
  • Muligheder for at vende hjem (repatriering)

DRC Dansk Flygtningehjælp giver rådgivning over telefon, e-mail og video eller ved aftalte personlige møder på vores kontorer.

Asylafdelingens kontor ligger i København, men vores aktiviteter finder sted i asylcentre, fængsler og kommuner overalt i Danmark.

Asylafdelingens rolle i det dansk asylsystem

Nyankomne asylansøgere skal registreres hos de danske myndigheder. Herefter afholder Udlændingestyrelsen et interview med asylansøgeren og træffer en beslutning i første instans.

Hvis Udlændingestyrelsen afviser asylansøgerens sag, bliver sagen automatisk påklaget til Flygtningenævnet, som er den højeste myndighed i asylsager.

Asylafdelingen tilbyder rådgivning til asylansøgere i alle faser af asylproceduren. Vi har følgende rådgivningsaktiviteter:

For alle asylansøgere

  • Juridisk rådgivning om asylproceduren; både for grupper og individuelt samt for uledsagede mindreårige og frihedsberøvede asylansøgere.

For asylansøgere, som nyligt er kommet til Danmark

  • Retshjælp for asylansøgere i Dublinproceduren eller asylansøgere, som får afvist deres asylansøgning, fordi de allerede har fået opholdstilladelse som flygtninge i et andet europæisk land.

For afviste asylansøgere

  • Rådgivning om hjemrejse, herunder mulighederne for reintegrations støtte i hjemlandet.
  • Juridisk rådgivning om den individuelle asylsag, hvor vi i nogle sager beslutter at tilbyde juridisk repræsentation for asylansøgere og hjælper med at søge Flygtningenævnet om genoptagelse af asylsagen eller søge andre opholdstilladelser.

Asylprocedure for åbenbart grundløse asylsager

I Danmark kan asylansøgere få deres sag behandlet i en hurtig asylprocedure for åbenbart grundløse sager.

Efter et indledende interview, kan Udlændingestyrelsen beslutte at behandle asylsagen i den åbenbart grundløse asylprocedure, hvis betingelserne for at få opholdstilladelse som flygtning helt åbenbart ikke er opfyldt. 

Asylafdelingen er del af den åbenbart grundløse asylprocedure og kan beslutte, hvorvidt en asylsag passer i den åbenbart grundløse procedure eller ej.

Rådgivning om at vende hjem (repatriering)

I Danmark er der en lov om repatriering, som giver personer med opholdstilladelse – flygtning og andre typer opholdstilladelse – mulighed for at vende frivilligt hjem til deres hjemland eller tidligere opholdssted med støtte fra den danske stat.

Fortalerarbejde

Asylafdelingen advokerer for asylansøgeres og flygtninges rettigheder. Vi arbejder for at yde indflydelse på udviklingen af lovgivning om asylansøgere og flygtninge ved at tale med politikere og skrive høringssvar til lovforslag.

Baggrundsoplysninger og fact finding-missioner

Asylafdelingen udgiver rapporter om relevante lande, også kaldet country of origin information (COI), samt oversigter over asylpraksis. Vi deltager også i fact finding-missioner med Udlændingestyrelsen.

Genbosætning

Hvert år beslutter udlændinge- og integrationsministeren hvor mange flygtninge, som skal genbosættes til Danmark. Asylafdelingen deltager i genbosætningsmissioner.

Kontaktoplysninger til Asylafdelingen findes nedenfor

Vær opmærksom på, at der er telefontid fra kl. 9-15 mandag til fredag.

Onsdage fra kl. 13-15 er der en arabisk tolk til stede.

Torsdage fra kl. 13-15 er der en farsi tolk til stede.

Tirsdage og fredage fra kl. 13-15 er der en ukrainsk tolk til stede.

Kontakt

Asylrådgivning

DRCs asylafdeling

+45 3373 5000 [email protected]