Statistik

Vi leverer hver måned opgørelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet over, hvor mange personer, der er udrejst med støtte efter repatrieringsloven. Du finder statistikken her på siden.

Download statistikker