Fødevaresikkerhed

Folk på flugt mister ofte både ejendele og muligheden for at tjene til føden. Konflikt kan ødelægge både produktionen af fødevarer og menneskers adgang til mad. DRC Dansk Flygtningehjælp uddeler derfor mad for at redde liv men også for at genetablere lokale mad- og markedssystemer. Vi giver flygtninge og fordrevne et livsgrundlag, som styrker deres muligheder for at blive selvforsørgende. Samtidig udvikler vi lokalt landbrug gennem workshops og kapacitetsudvikling for landmænd i tillæg til at yde tilskud til nødvendige redskaber og frø.