Humanitær minerydning

Gennem manuel og mekanisk minerydning overvåger og generhverver vi land, der ellers ikke ville kunne opdyrkes på grund af ueksploderede landminer. Vi uddanner samfund, især børn, i at genkende miner og dermed undgå skader.