Indkomstskabende aktiviteter

Økonomien er ofte under pres, når folk er på flugt. Derfor yder DRC Dansk Flygtningehjælp, som en del af vores nødhjælpsprogram, økonomisk støtte, der gør fordrevne i stand til at forsørge sig selv og deres familier, indtil de kommer økonomisk på fode igen. DRC Dansk Flygtningehjælp hjælper folk med at genskabe et livsgrundlag gennem initiativer som undervisning i handel og iværksætteri, forretningsstøtte til små virksomheder, undervisning i et erhverv, læsning, skrivning samt regning, mikrolån, opsparingsgrupper og gruppeiværksætteri. Alle vores initiativer fokuserer på selvforsørgelse og bæredygtighed.