Infrastruktur og tjenester

DRC Dansk Flygtningehjælp opbygger og vedligeholder infrastruktur som veje, broer, medborgerhuse, vandingssystemer og andre nødvendige samfundsstrukturer i flygtningeområder. Vi arbejder med at etablere og oplære lokale grupper i at vedligeholde infrastrukturen og vi faciliterer og/eller finansierer deres udviklingsplaner for samfundet.